10 februari 2007

WIL CD&V HERFEDERALISEREN ?

Volgens een bericht van Walter Pauli in de krant De Morgen, zou de CD&V-raad-der-wijzen bereid zijn herfederaliseringen in overweging te nemen en kant de partij zich tegen separatisme. Oud-primier Jean-Luc Dehaene liet zich in die zin uit in een interview in Knack. Tevens stelt deze groep historische leiders dat het lijsttrekkerschap voor Antwerpen van Bart De Wever, de N-VA-voorzitter, nog geen uitgemaakte zaak is.

Gezien het kartel met N-VA en de pleidooien voor radicale subsidiariteit en confederalisme binnen de partij, o.m. vanwege Luc Van Den Brande en Eric Van Rompuy, is dit wel een bijzonder feit.

Ook VLD heeft al gesteld niet afkerig te staan van herfederaliseringen, en dus kunnen we ons afvragen of de communautaire standpunten naar elkaar toegroeien.

Het is ondertussen velen duidelijk dat zonder herfederalisering van nu regionale bevoegdheden, in België geen nieuwe staatshervorming in 2007 mogelijk is. De enige manier om het separatistische bruistabletscenario (waarbij België langzaam oplost in een Europa van de regio’s) te vermijden is door een grens te stellen aan de behoefte aan regionale zelfstandigheid, en door kerntaken vast te leggen voor de federale overheid. Wat dan nodig of misschien zelfs noodzakelijk kan zijn, is het herschikken, binnen deze grenzen, van de federale en de regionale bevoegdheden om het bestuur van de Belgische federatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Dit alles is natuurlijk niet naar de zin van de Vlaams-nationalisten. Bart De Wever liet al weten dat de VLD de klok wil terugdraaien (over zijn mening over de nieuwe CD&V-visie hebben we tot nog toe niets vernomen). Geert Lambert en Bert Anciaux van Spirit schreeuwen al moord en brand omwille van de idee van Vlaamse bevoegdheden te herfederaliseren.

Blijft de vraag: is CD&V echt bereid tot herfederalisering en in welke mate?

En, aangezien Spirit zo hevig op deze gedachte reageert: wat wordt het Sp.a-standpunt? Tijd voor Johan Vande Lanotte om dit uit te zoeken en het desgevallend te verkopen aan zijn kartelpartner.

Geen opmerkingen: