1 juni 2007

CARNAVAL ROND DE MOSKEE

Het hoofddoekbedat kreeg deze week een nieuw wrang kantje. In Brussel is een islamitisch document in omloop dat moslims oproept de verkiezingen te boycotten door niet te gaan stemmen. De Belgische verkiezingen zouden volgens de opstellers "illegaal" zijn, omdat het recht om absolute wetten uit te vaardigen alleen aan Allah is gegeven.

Moslims die wel gaan stemmen wacht een slechte toekomst, hier en in het "hiernamaals": "Iedere moslim die deelneemt aan de verkiezingen is een afvallige" , en we herinneren er ons daarbij even aan dat volgens de sharia op afvalligheid de doodstraf staat.

De denkwijze achter dit fundamentalistische document is theocratisch: de wet van God (Allah) gaat boven elke menselijke, seculiere wetgeving. Die denkwijze ligt ook aan de basis van het hoofddoekfanatisme.

Het hoofddoekfanatisme kreeg navolging in Vorst waar scholieren betoogden tegen de plannen van de directie van het plaatselijke Atheneum om een neutraliteitseis in te voeren, steevast "hoofddoekenverbod" genoemd. In Antwerpen dan weer werd een carnavalstoet aan BV’s groot en klein op gang gezet door de politieke activisten van BOEH (Baas Op Eigen Hoofd), voorafgegaan door "Frankske van Thuis", acteur Pol Goossens. Het is de keuze en verantwoordelijkheid van Pol Goossens als hij politieke terroristen wil steunen uiteraard, zijn motivatie is niet echt diepgaand: "Al hij zijn viskaart maar krijgt", zegt de "nobele" man, niet verstoken van een verdacht simplisme. In de districtsraad van Deurne heeft Najat Assisi ontslag genomen uit de Sp.a omwille van de neutraliteitseis in Antwerpen, en in Mechelen eist Anissa Temsamani (u weet wel, de "hooggediplomeerde" Sp.a-politica), dat het Antwerpse Stadsbestuur de neutraliteitseis intrekt, om electoraal-strategische redenen.

Dat sommige Belgen van allochtone origine zich misbruikt voelen als stemvee, hoeft niet te verbazen. Zo voelen de meeste Belgen zich overigens, maar "allochtonen" zijn nog niet zo vertrouwd met dat gevoel. Wanneer ze wijzen op een zekere politieke hypocrisie, hebben ze zeker geen ongelijk, maar de morele fouten van een ander is geen geldig argument voor het eigen gelijk.

De democratische lekenstaat is een doorn in het oog van allerlei groepen die haar als een bedreiging ervaren. Theocraten en andere totalitairen, vrezen immers dat de door hen gecontroleerden op "verkeerde" gedachten zouden kunnen komen, geïnspireerd door de burgerlijke vrijheid die uitgaat van de democratie.

Rond "de hoofddoek" ontstaat daardoor een monsterverbond van een politiek bont allegaartje dat één gemeenschappelijke vijand heeft: de democratische lekenstaat. Ultra-liberalen die uitsluitend door winstbejag gedreven worden, artistiek-narcisten, communisten, leden van het AEL, tribalistische groenen, en ex-Dolle Mina’s die hun mannenhaat kwijt kunnen in een actie tegen de “mannelijke” neutraliteitseis, alsof er geen westerse vrouwen zijn die de neutraliteitseis verdedigen.

De verdedigers van het hoofddoekfanatisme, dat dus niet minder is dan een vorm van politiek terrorisme/activisme tegen de lekenstaat, lijden aan een bijzonder soort negationisme: het ontkennen van de ware betekenis van de hoofddoek als culturele gewoonte. Laten we hierbij even vergeten dat het CGKR en een aantal "weldenkenden" als de cultuurrelativist Rik Pinxten, de mening zijn toegedaan dat cultuurkritiek per definitie "racistisch" is, en laten we dit relativisme doorbreken door een duidelijk onderscheid tussen de hoofddoek als dagdagelijkse religieuze gewoonte enerzijds, en hoofddoekfanatisme als politiek activisme tegen de lekenstaat anderzijds.

Het nalezen van islamitische fora, kan daarbij erg verrijkend zijn. Zo lees ik over het “ernstige en diepe moreel” probleem van deze jonge moslima die twee weken stage gaat lopen:

"Ik moet vanaf volgende week maandan 2 weken stage lopen in een kleding winkel.Ik had sollicitatie gesprek en toen vonden ze het geen probleem en vandaag hebben ze me gebeld en ze zeiden dat een hoofddoek niet kan tijdens het stage lopen en dat ik hem af MOET doen of een andere stage adres moet zoeken maar aangezien het nu vakantie is kan ik voor die tijd niet aan een andere stage adres komen.. ik heb me mentor gebeld maar die is op vakantie dus die kan ik ook niet berijken.mijn vraag is nu moet ik mn hoofdoek nou wel afgaan doen ofwat?me ouders zeggen dat het geen probleem is en dat k hem gewoon af moet doen voor die 2 weken stage maar ik zelf wil dat echt NIET"


Waarbij ze volgende adviezen krijgt:

"Wat is het ergste dat je kan gebeuren? Geen stageplek? Een jaartje over doen op school?Weet dat dit allemaal niets voorstelt bij de Toorn van Allah die je op je af kunt roepen...Denk goed na oukhti en doe dit niet! Wat andere ook zeggen, hou je stevig vast aan je geloof en haal je hoofddoek niet weg voor zielige kuffar, hun zijn al gedoemd tot de Hel!"

en ook

"De "zusters" die dezelfde richting als mij volgen op school, droegen hun hijaab tijdens de stage niet. Ik vind dat erg jammer want dan toon je eigenlijk wat de waarde van je hijaab is, weinig dus.Ze zeggen dan: ik ga het enkel nu afdoen voor stage, als ik later werk zal ik het niet uitdoen.Dan denk ik bij mezelf: Als je 1 keer je hijaab uit doet, mag je die eigenlijk in de prullenbak smijten want dan is ie nix meer waard. Als je het toont aan mensen die er geen recht op hebben, dan heb je gewoon afgedaan. Waarom doe je het dan in godsnaam nu uit? Het is maar stage? En als je later geen werk gaat vinden door de hijaab, dan heeft het weinig zin dat je nu wel je hijaab uittrekt voor een paar weekjes. Nuja, deze zusters droegen ook niet de "echte" hijaab(bv: piratendoek) dus dat maakte hun beslissing wss gemakkelijker.Mohim, ik sluit me aan bij de rest...gewoon niet doen. Behou je waarde tegenover Allah(swt), jezelf en je omgeving."

Uit deze voorbeelden blijkt duidelijk dat de inspiratie tot het hoofddoekfanatisme van religieus fundamentalistische aard is.

Moslima’s die hun hoofddoek willen dragen "waar en overal", ongeacht de context, stellen een voorbeeld aan andere moslima’s die er geen wensen te dragen. Wanneer de hoofddoekfanatieken nu onder impuls van de neutraliteitseis hun hoofddoek thuislaten om te gaan werken, verliezen hun intimidaties naar hun “zusters” toe een deel van hun kracht, en de conservatieve islam een deel van zijn macht.

Hoofddoekfanatisme komt voort uit een islamfundamentalistische politieke agenda, tegen de lekenstaat, met het oog op het behoud van de macht van sommige islamautoriteiten en hun greep over de moslimgemeenschap.

Dat ontkennen is een bijzonder negationisme, dat bij de verdedigers van het hoofddoekfanatisme ingang heeft gevonden, en zoals alle negationisme beoogt het ook in dit geval het omkeren van de dader-slachtofferrol: neen hoor, niet de hoofddoekfantatieken zijn destructief, het is de neutraliteitseis die "discrimineert". Niet de door moslimjongeren gemolesteerde hoofddoekloze moslima’s blijken een probleem, maar wel de enkele moslima’s die enkele uren per dag geen hoofddoek mogen dragen.

Dialoog over de neutraliteitseis is nodig, het onder druk van hijab-hysterie intrekken van het "hoofddoekenverbod" zou een misplaatste expressie van lafheid betekenen. En dat is nu juist wat Anissa Temsamani vraagt.

Lees ook deze teksten over hoofddoek en de lekenstaat

Geen opmerkingen: