31 augustus 2007

COPERNICUS

Het interview met Kris Peeters dat vandaag verscheen in "De Morgen" bevestigt dat CD&V/N-VA uit is op een confederale staatsgreep tegen België. Natuurlijk noemt het kartel dit zo niet bij naam, Kris Peeters spreekt over een "Copernicaanse revolutie" waarbij de deelstaten het centrum vormen.

De vergelijking met Copernicus is erg wrang, ten eerste omdat ze gemaakt wordt door een katholiek, ten tweede omdat Copernicus de zon in het midden plaatste en niet de planeten. Kris Peeters wil eerder een anti-Copernicaanse revolutie: hij wil naar een model waarbij de zon (de federale overheid) rond de aarde (de deelstaten) draait. Hoe de federale overheid als zon rond twee deelstaten tegelijk kan draaien, is daarbij niet erg duidelijk.

Om maar te zeggen: de vergelijking van Kris Peeters tussen Copernicus en confederalisme slaat nergens op.

De enige term die hij met sterke relevantie gebruikt heeft, is het woord "revolutie". Want revolutie, staatsgreep, dat is op dit ogenblik zeer duidelijk wat CD&V/N-VA beoogt. Niet met tanks in de straten, niet met militair machtsvertoon, maar constitutioneel. Waarschijnlijk bedoelt men zulks met "moderne" staatshervorming bij CD&V/N-VA: een staatsgreep zonder militaire tussenkomst, uitgetekend door grondwetspecialisten.

Deze confederale staatsgreep tegen België wordt nu al meer dan tien jaar voorbereid in het Vlaams Parlement, met name in de Commissie Vlaamse Grondwet. Het invoeren van een Vlaamse grondwet en zijn tegenhanger "vergaande regionalisering" of "verdere staatshervorming", zijn de instrumenten voor de doorvoering van de CD&V/N-VA-staatsgreep.

Bij gevolg wil Kris Peeters het afschaffen van het begrip "Belg", voortaan zullen er alleen nog "Vlamingen" en "Franstaligen" bestaan. De confederale deelstaten worden een speeltuin voor flaminganten waar zij hun fundamentalistische neigingen kunnen botvieren en waar zij kunnen werken aan hun uniform-Vlaams Vlaanderen.

Er bestaan op dit ogenblik drie varianten op het Vlaams-nationalisme: het doorgedreven federalisme, het separatisme en het confederalisme. De aanhangers van het doorgedreven federalisme, ook wel "voltooiing van de staatshervorming" genoemd, beweren wel dat ze tegen separatisme zijn, maar het verschil is minimaal, en ze zitten objectief "op dezelfde kar". Voor al de drie categorieën is duidelijk dat ze een grondwet voor Vlaanderen willen, minimale federale bevoegdheden (die voor verdamping in Europees perspectief in aanmerking komen) en dat ze regionalisering evident vinden maar herfederalisering daarentegen "delicaat".

Dit zijn enkele citaten uit het interview met Kris Peeters:

*"Belangrijk is dat we daarbij de openheid van Vlaanderen onderstrepen. Iedereen is welkom, zolang men onze ambities maar mee wil realiseren."
Dus: niet iedereen is welkom in Vlaanderen, alleen de "hardwerkenden", de échte Vlamingen

*"Ik pleit voor een copernicaanse omwenteling. Voorlopig draait alles om het federale niveau, maar eigenlijk ligt het zwaartepunt bij de deelstaten. Daarom is het erg belangrijk dat we eens en voorgoed uitklaren wat we nog samen willen doen op het federale niveau"
Dus: Kris Peeters wil een staatsgreep tegen België.

*"We moeten de muur kleiner maken, maar hem tegelijk verstevigen door duidelijk te zeggen welke domeinen we federaal houden."
Dus: Kris Peeters wil een minimale federale overheid.

*"Dat (herfederalisering) is een heel delicaat debat, maar ik wil die discussie gerust aangaan."
Dus: bespreken wel, doorvoeren niet

*"Bovendien moeten we duidelijk maken dat Vlaanderen bij uitstek een solidaire regio wil zijn. De interpersoonlijke solidariteit is cruciaal, daar plaatsen we niet de minste vraagtekens bij."
Dus: Kris Peeters vindt dat Vlamingen alleen met echte Vlamingen solidair moeten zijn, en alleen op "interpersoonlijke" basis: wat betekent dat juist en concreet?

*"Dat is de uitdaging: een manier vinden om onze eigen accenten te leggen"
Dus: Kris Peeters wil Vlaanderen "vervlaamsen", uniformeren volgens een Vlaams stereotype.

*"Ik ging vroeger ook al naar de IJzerbedevaart. Mijn grootvader heeft aan de IJzer gevochten en is er in zijn been geschoten. Nog belangrijker vind ik de boodschap 'Nooit meer oorlog'. De Eerste Wereldoorlog was een van de meest zinloze oorlogen, met miljoenen doden. Die mag jaarlijks herdacht worden."
Dus: waar dient 11 november eigenlijk voor?

*"Trouwens, die Vlaamse soldaten zijn daar behandeld op een manier die nog altijd tegen de borst stoot. Ook dat is een boodschap om elk jaar te herdenken. Zondag ga ik trouwens ook naar de Gordel. En ik heb een uitnodiging gekregen voor de Franstalige feestdag, ook daar ga ik naartoe."
Jaja, van alle gruwel van de WOI was Frans spreken tegen Vlamingen natuurlijk de ergste. En in de loopgraven zaten alleen "Vlamingen" natuurlijk.

Kortom het is duidelijk dat ook Kris Peeters eveneens aangetast is door de Vlaamse Pest en dat hij behoort tot de confederaal-separatistische fractie in België. Veel goeds valt daar niet van te verwachten, en, in gedachte dat Eric Van Rompuy een nog fanatiekere flamingante scherpslijper is, vraag ik mij af welke "wijsheid" zijn broer Herman Van Rompuy in petto heeft.

We hebben verantwoordelijke politici nodig, die de democratische lekenstaat respecteren en die zich inzetten voor de reconstructie van België, niet voor regionalisering.

We hebben behoefte aan een "Belgische Lincoln" als eerste minister. En die zal zeker niet luisteren naar de naam van Yves Leterme.

Geen opmerkingen: