3 augustus 2007

POLITIEKE ONVERANTWOORDELIJKHEID

Afgaande op de verslaggeving van vandaag over de regeringsonderhandelingen in Hertoginnedal, is niet alleen Patrick Dewael maar ook Karel De Gucht aangetast door de Vlaamse Pest. Vond Patrick Dewael het nodig om, voorafgaand aan de bespreking van formatienota van Yves Leterme, te dreigen met "geen staatshervorming, geen regering", Karel de Gucht voegde daar aan toe: "Geen regering, geen geld voor de Gewesten".

Niet alleen Patrick Dewael en Karel De Gucht waren op het anti-Belgische en vooral anti-Waalse appel, ook Jean-Luc Dehaene wist te melden dat "alles de schuld van de Franstaligen" was. Daarmee is de collectieve hysterie en zinsverbijstering onder de "Vlaamse" politici compleet.

De belangrijkste motivatie achter al dit Vlaamse leeuwengebrul, is het uit de wind zetten van de formateur Yves Leterme. Hoe meer anderen zich onledig houden met flamingant spierballengerol, hoe minder het opvalt dat Yves Leterme in wezen een confederaal-separatistische koers vaart.

Dat is dan ook de belangrijkste conclusie: dat Patrick Dewael en Karel De Gucht, open-VLD dus, met graagte het spelletje van Yves Leterme, van CD&V/N-VA dus, meespelen, en met wat potsierlijk machtsvertoon de formateur willen "afdekken". Yves Leterme kan zich ondertussen profileren als de kalmte "boven het krijgsgewoel".

Geen staatshervorming, geen regering? Is dat een probleem? Maar neen, want de verantwoordelijkheid voor die chaos ligt dan volledig bij Patrick Dewael en bij Karel De Gucht. Het is hun wens.

Geen regering, geen geld voor de Gewesten? Ook geen probleem, want dan is er ook geen geld voor de "Vlaamse" economie die afhangt van stadsvernieuwing.

Het zijn Patrick Dewael en Karel De Gucht die het later mogen uitleggen aan hun kiezers en aan de burgers in het algemeen.

Veel bluf en pokerspel om Yves Leterme ter wille te zijn. En, is Yves Leterme een separatist, vroeg een Nederlands journalist zich af. En het antwoord was: "... dat hij absoluut geen separatist is. "Net om daar geen ruimte aan te geven, hebben we hervormingen nodig"..."

Dus: Yves Leterme, politicus van het Vlaamse kartel CD&V/N-VA, wil met de hulp van N-VA-voorzitter Bart De Wever hervormingen doorvoeren om separatisme, dwz het N-VA-programma, te boycotten. En als u dàt niet gelooft, dan maakt Yves Leterme u wel iets anders wijs.

De verachting van Bart De Wever voor al wat pro-Belgisch is, blijkt ondertussen niet alleen uit zijn bekende one-liner van begin dit jaar "Zelfs een varken schijt niet waar het eet" , maar herhaalt zich nu in deze uitspraak: "Het grote neen is doorbroken. Tot voor kort wilden ze over niets spreken. Ze zaten hier aan de poort quasi pathetische verklaringen over de eenheid van België af te leggen en het gesprek te weigeren. Het gesprek is begonnen."

De politieke onverantwoordelijkheid in Hertoginnedal bij de "Vlaamse" onderhandelaars, Patrick Dewael en Karel De Gucht op kop, is hallucinant. Hebben ze nu echt niets beters te doen, meer pro-Belgisch dan het separatisme van Yves Leterme als afleidingsmanoeuvre toe te dekken met een mistgordijn?

Laat ons hopen dat ieder op Hertoginnedal, en vooral de Nederlandstalige politici, beseft dat de toekomst van België niet een louter administratieve aangelegenheid is. De toekomst van België is een zaak van "het volk", van de burgers. En zo nodig, dienen diezelfde burgers daarover geraadpleegd te worden.

Geen opmerkingen: