17 augustus 2007

TAALVAARDIGHEID

Yves Leterme zou best dringend zijn kennis van het Nederlands op punt stellen. Uit zijn verschillende commentaren bij de regeringsonderhandelingen in Hertoginnedal blijkt immers dat hij een wel erg bijzondere woordenschat hanteert.

Ik bemerkte deze tien voorbeelden:
  1. Praten over: zich inschikkelijk tonen, Yves Leterme gehoorzamen
  2. Staatshervorming: vergaande regionalisering, confederalisme
  3. Consensus: als iedereen zich neerlegt bij de voldongen feiten die hen worden opgedrongen door Yves Leterme; wie het niet eens is met die "consensus", is "slecht"
  4. Aarzelen: niet onmiddellijk ja-knikken of instemmen
  5. Herbekijken: afbreken, zoals in "België herbekijken"
  6. De Belgische bevolking: de 800000 burgers die op Yves Leterme hebben gestemd
  7. Welvaart: het veilig stellen van de toekomstige pensioenen van de bestuursleden van jongCD&V
  8. Niet-ernstig: idioot, verwerpelijk, te gek om los te lopen, Franstalig
  9. Destructief: wat ingaat tegen de eisen van CD&V/N-VA, een kritische opmerking
  10. Essentiële beleidskeuzes maken: het CD&V/N-VA-programma uitvoeren

Bij wijze van hint aan Yves Leterme zou ik graag consensus omschrijven als eensgezindheid na afloop en als resultaat van een creatieve en open dialoog, waarbij de gesprekspartners elkaar respecteren, a posteriori en niet a priori.

Geen opmerkingen: