2 oktober 2007

KORDAAT VERZET tegen de "FORZA FLANDRIA"

Een nieuwe Vlaamse werkelijkheid

Tussen alle onzekerheden, twijfels en speculaties over de toekomst van ons land die nu de ronde doen bij de huidige crisis in de regeringsonderhandelingen, staat één zekerheid, die treffend verwoord werd door Philippe Moureaux. Die stelt "dat men moet vertrekken van de nieuwe Vlaamse realiteit, waarin een minderheid gaat voor het einde van België".

Die politieke vaststelling is dan ook de belangrijkste, zo niet de enige belangrijke die de afgelopen drie maanden werd gedaan. Hoe zien de beginselen van onze samenleving er op dit ogenblik uit?

De Vlaamse Regering belichaamt samen met het Vlaamse Parlement een fundamentalistisch anti-Belgisch regime. Ik gebruik, de term "Forza Flandria" als naam voor dit nieuwe fundamentalistische verschijnsel, voor het "Iran aan de Noordzee".

Hierover volgen 5 bijdragen:

1. De Vlaamse Regering als anti-Belgische drukkingsgroep

Geen opmerkingen: