22 april 2008

BART BLUNDER

Bart Somers blijft de blunders opstapelen, als open-VLD-voorzitter of mislukt regeringsonderhandelaar, maar tevens niet in het minst als burgemeester van Mechelen.

Zo blijkt Bart Somers vergeten dat hij in België woont, want voor 97% van de tijd wappert er een Vlaamse Leeuw op de Sint-Romboutstoren. De Vlaamse Leeuw is van Egyptisch-Arabische origine, meegebracht uit het Midden-Oosten door koene ridders tijdens de kruistochten. Dat moet Bart Somers aan het denken gezet hebben, want nu wil hij 10% allochtone, zeg maar islamitische, ambtenaren op het Mechelse stadhuis.

Vraag is dus of die, in het geval ze vrouwelijk zijn en plaats nemen achter het loket, een hoofddoek mogen dragen als ze dat eisen. Het antwoord van Bart Somers is even droevig als duidelijk:

"Ik hoop dat het actieplan effect heeft. De realisatie van de doelstelling zou een verrijking voor de stad betekenen.(…). Allochtone werknemers zullen een hoofddoek mogen dragen in loketfuncties. Het hoofddoekendebat is in Mechelen een afgesloten hoofdstuk." (DM 22/04/2008)
Een afgesloten hoofdstuk? We kunnen er van uitgaan dat de islamsocialisten van Caroline Gennez zelfs geen glimp van discussie over de lekenstaat en de neutraliteitseis in Mechelen toestaan. Voeg daar de "VU-VLD-ers" Bart Somers en Koen Anciaux aan toe voor wie liberalisme synoniem is voor "Van de Walen, verlos ons Heer" , en het is gemakkelijk te begrijpen waar deze walgelijke beslissing vandaan komt.

De beslissing van het Mechelse stadsbestuur kadert in de huidige trend naar theocratisering en dus verrechtsing van de samenleving. Dat die theocratisering uitgaat van partijen die met veel misbaar en heiligehuisjesretoriek pretenderen "progressief" of "links" te zijn, maakt dat alleen nog erger. De ex-VU-fractie van Bart Somers is "anti-Frans", dwz "anti-1789", reactionair "anti-laïcité" , de Sp.a van Caroline Gennez is extreem-gemaskeerd-rechts. Een zonder uitzondering allegaartje van hoofddoekdolle onnozelaars en truttebellen.

De lekenstaat is de conditio sine qua non voor de pacificatie van religieuze conflicten. Door die lekenstaat te ondergraven zet Bart Somers, en met hem het voltallige Mechelse stadsbestuur, het deksel van de spreekwoordelijke doos van Pandora op een kier. Hoe achterlijk kan men als politicus zijn ? Wat is de volgende stap? Een pratikerend conservatief moslim als schepen van sport en cultuur? Dan kan die gezwind de boerkini verplichten in het stedelijk zwembad en tentoonstellingen of concerten verbieden wegens "shirk", godslastering. Komt er een apart stukje grond op het kerkhof voor moslims? Of zal Bart Somers, zoals nu reeds in Zweden, buschauffeurs ontslaan als ze een moslima in boerka weigeren, "hoerenlopers" bestraffen en alcohol in de Mechelse cafés verbieden?

Bart Somers blundert, dat blijkt de constante in zijn beleid, op alle niveaus waar hij aanwezig is. En ook hierin dus.

Geen opmerkingen: