19 april 2008

F*CK KATHLEEN DE TOLERO

De complete miskleun van een politica, Kathleen Van Brempt, heeft met haar anti-hetero campagne nog maar eens duidelijk gemaakt hoe stompzinnig en aanmatigend de socialistische zingeving is.

Het is de droeve verdienste van Sp.a steeds opnieuw ethische debatten te verknoeien, dit is nu anno 2008 zo als het over hoofddoeken gaat, enkele jaren geleden verpestte Sp.a het debat over homorechten om te eindigen met een show van machtspolitiek in het federaal parlement. Het is haar verantwoordelijkheid dat deze ethische debatten eindigen in dovemansgesprekken tussen fobie en folie, in uitzichtloos hoogdravend gepalaver zonder zicht op feiten en werkelijkheid.

De campgane van Kathleen Van Brempt heet nu "F*ck hetero's en holebi's, ik ben tolero" , waarvan de eerste twee woorden opvallend bovenaan en in schreeuwerig rood. Eigenlijk is het een "F*ck hetero" campagne geworden, en dat was ook haar bedoeling. Daarom komt er ook voorspelbare kritiek uit CD&V-hoek in het kader van diens actie "proper Vlaanderen" zodat Kathleen Van Brempt met pathetisch zelfbeklag kan stellen dat haar tolerantie-actie "op weinig tolerantie kan rekenen" (knap gevonden die woordspeling). Ze bedoelt uiteraard "bijval" , maar dat woord was niet manipulatief genoeg. Verder heeft haar discours alle kenmerken van een totalitair ingesteld politicus: de kritiek die ze krijgt, bewijst voor haar dat ze goed bezig is en "dat haar acties noodzakelijk zijn". Hoe doofstom kan je als mens en als politicus zijn ?

Kathleen Van Brempt mag dan officieel "atheïst" heten, dat weerhoudt haar niet van "metafysische waarheidsaanspraken", dwz zij claimt het bezit van waarheden over empirisch onkenbare onderwerpen. Die waarheden wil ze dan "verduidelijken" aan de domoren die ze nog steeds niet begrepen hebben: "Onze sensibiliseringsactie wil aan jongeren verduidelijken dat het niet uitmaakt of je holebi dan wel hetero bent" en "dat moet duidelijk maken dat geaardheid niets uitmaakt".

Niets is erg weinig natuurlijk. Stel dat iemand zegt: "Het is niet omdat je homo bent dat je geen zichtrekening mag openen of een zwembad betreden" , dan weten we tenminste waarover het gaat. Maar "niets" ? Helemaal "niets" ? Neen dat is nu wel wat weinig. Maakt het voor Kathleen Van Brempt dan ook niets uit of ze al dan niet een relatie met een man of een vrouw heeft? En hebben deze begrippen eigenlijk nog wel zin, als het "niets" uitmaakt?

De uitwisselbaarheid van homo's en hetero's is de "eerste waarheid" die Kathleen van Brempt claimt en wil "verduidelijken". Eigenlijk gaat het hierbij om de oude socialistische ontkenning van de menselijke natuur, die ze volledig als een sociaal en dus maakbaar construct beschouwt. "Er bestaat geen menselijke natuur" is een metafysische stelling, net als "de mens is besmet met erfzonde" . Men kan dat zo zien, zelf en individueel, maar een geldige waarheidsaanspraak eraan verbinden, dat is onmogelijk. Er valt dus ook niets te "verduidelijken".

De metafysische intuïtie van Kathleen Van Brempt is bovendien strijdig met de objectieve en waarneembare werkelijkheid. Homoseksualiteit is onvruchtbaar en in belangrijke mate artificieel, en dus principieel verschillend van heteroseksualiteit die vruchtbaar en natuurlijk is. Daarom bestaat er bij hetero’s een soort functionele aangeboren afkeer van homoseksualiteit. Wanneer Kathleen Van Brempt daar tegenin wil gaan, doet ze de hetero-natuur van 90% van de bevolking geweld aan.

Wanneer Kathleen Van Brempt de afkeer tav homoseksualiteit wil wegwerken, voert ze in essentie een gewelddadig beleid, tegen de natuur van de mens in, aangezien die afkeer een gezonde reflex is. Misschien moet ze zich wat meer verdiepen in de wetenschappelijke feiten van het thema, en minder in morele dogma's.

De tweede doelstelling van de anti-hetero-campagne van Kathleen Van Brempt is het ondergraven van het klassieke gezin ten gunste van "andere gezinsvormen" . Dat is niet verwonderlijk: voorstanders van het homohuwelijk hebben in het verleden al te kennen gegeven dat een van de functies ervan de strijd tegen "het huwelijk" is. Dat al die "andere gezinsvormen" niet louter ontstaan uit vreugde en door keuze, maar eerder door schrijnende ellende en ontwrichting ten gevolge van een maatschappij die gebukt gaat onder kapitalistische overdruk, tja dat zal haar worst wezen. En de voorstanders van polygamie blijven op hun honger zitten, want die "andere gezinsvorm" staat niet in het rijtje van Kathleen Van Brempt.

In de marge van het huidige conflict tussen Sp.a en CD&V maakte jong-CD&V zich oeverloos belachelijk door zich te gedragen als een congregatie van de geloofsleer die homofobie tot anathema verklaart. Ook jong-CD&V maakt volledig deel uit van de "proper-Vlaanderen-actie" van CD&V, maar ze geeft een andere invulling aan het concept "vuil" dan haar meer conservatieve partijgenoten. Orthodoxie is verwerpelijk, wat ook de inhoud is: "links" of "rechts", homofool of homofoob.

Het komt er op aan een adequaat homorechtenbeleid te combineren met het feit dat de mens in wezen heteroseksueel is. Ik ben voorstander van gesubsidieerde zorginitiatieven voor jonge holebi’s ten einde hun mogelijke eenzaamheid en onzekerheid te verlichten en hun comfort te verschaffen in confrontatie met eventuele pesterijen. Maar daartoe is de erkenning nodig dat ze principieel van hetero’s verschillen, anders is het onmogelijk deze bijzondere zorg te funderen. De holebi-beweging zou best begrijpen dat men niet "bijzonder en hetzelfde" tegelijk kan zijn. En ze zou er goed aan doen zich met meer realisme te verdiepen in wetenschappelijke en objectieve informatie. Dat zou het aanvaardingsproces bevorderen, en daarmee de mogelijkheid op een gelukkig leven. Homorechten zijn in België aan hervorming toe.

Betweterige culpabiliseringen van in wezen gezonde hetero-afkeer van homoseksualiteit zijn uit de boze bij het bevorderen van wederzijds respect. Komt daarbij dat het homohuwelijk voor de wetgeving is, wat GGO's zijn voor de landbouw: artificiële bucht.

Wat heeft de actie bereikt? Dat Sp.a meer dan ooit een partij is om nooit of nooit ofte nimmer op te stemmen, wegens homofool, maar ook wegens flamingant, hoofddoekdol en spaarlampengroen, en in het algemeen: zelfgenoegzaam ethisch arrogant. Als Kathleen Van Brempt dat wou duidelijk maken aan de Belgische burgers, is ze daar zeker in gelukt.

Geen opmerkingen: