1 augustus 2009

ANNEMIE TURTELBOOM

Mannelijke agenten mogen niet langer de identiteit van een vrouw in een boerka controleren. Voortaan is die taak alleen weggelegd voor de weinige vrouwen bij de politie.

Als minister van Binnenlandse Zaken, is Annemie Turtelboom (zie foto ?) daarvoor verantwoordelijk.

[Update: de nota werd ondertussen ingetrokken, en als nooit-bestaande beschouwd. De neutraliteit van de overheid bleef daarmee gevrijwaard, maar het probleem van voorrechten op religieuze basis blijft bestaan binnen een mogelijke hervorming van justitie.]

Geen opmerkingen: