19 september 2009

DE AL QAIDA-NEUKERS VAN SP.A

De dagelijkse werkelijkheid in Molenbeek leek deze week wel een karikatuur. Je weet wel, zo van: "Je hebt een ongelukje met één moslim, en gezwind staan ze met dertig rond je.". Wel, deze week stonden de islamitische driftkikkers niet rond twee twistende bestuurders, maar in echte Far-West stijl bestormden ze de burcht van het politiecommissariaat om één-der-hunnen te "bevrijden". Veel hilarischer kan men het zich niet indenken. De geestelijke armoede van de mismeesterde moslimjeugd is weergaloos.

Wie de democratische rechtsstaat en de lekenstaat verdedigt, krijgt echter niet alleen te maken met intimidaties van achterlijke moslimintegristen. Een Australische buschauffeur die een gesluierde passagier weigerde, kreeg de wind van voor van passagiers en werkgever. Idem in Zweden, waar zijn collega ontslagen én beboet werd omdat hij omdat hij geen boerka's op zijn bus wou. In Canada doet men nog beter: daar wil men in sommige staten de Sharia als parallelle rechtspraak invoeren. Tot grote woede van de moslims die nog maar net tevoren dezelfde Sharia van fundamentalistische regimes ontvluchtten. Van de regen in de drup.

De in de feiten nog gevaarlijker tegenstander van de lekenstaat dan moslimfundamentalisme is "misbakken links", pseudo-progressieven die het extreem-rechts gedachtengoed van moslimintegristen (zoals het dragen van de hoofddoek) tot "emancipatorisch" verklaren omdat er een exotisch kantje aan zit. En omdat ze kiezers zijn, uiteraard. Dat ze daarmee een mes in de rug van hun landgenoten steken, deert deze laag-gevallen opportunisten niet.

Dit gemaskeerd rechts, misbakken links, dat o.m. het dragen van de hoofddoek bepleit, noem ik Al Qaida-neukers. Er zijn er in ons land in ruime getallen aanwezig: Freddy Evers, Bert Anciaux, Eva Brems, Meyrem Almaci, Rik Pinxten, om er maar enkele te noemen. Maar nu dus ook de voorzitster van Sp.a. Zij vindt dat Sp.a meer "smoel" moet krijgen.

Waar het pretentieus kutwijf Caroline Gennez de arrogantie vandaan haalt om haar zienswijze dan nog "de gezonde" te noemen, ligt vrij voor de hand: in de cultuur van zelfgenoegzaamheid die de Sp.a nu al jaren sinds Steve Stevaert kenmerkt, en in de manipulaties van moslimorganisaties zoals BOEH, hun kiespubliek bij uitstek. Het is al opportunisme en narcisme troef, en vooral droevig om zien dat zulke minderwaardige "persoonlijkheden" leiding geven aan een partij met lange traditie.

Het islamsocialisme wordt meer en meer een feit, en de verrottingsstrategie die ervan uitgaat, is een gevaar voor onze democratie. Het pleidooi van Caroline Gennez voor hoofddoektolerantie, toont duidelijk hoe erg het gesteld is met misbakken links.


Caroline Gennez, Al Qaida-neukster "avant la lettre".


Geen opmerkingen: