3 april 2010

GEERT DE STRANDJANET

Het moge verbazen, maar sommigen lukt het om in een terechte opmerking over een achterlijke strandjanet als Geert Bourgeois een belediging voor het "Hele Vlaamse Volk" te zien.

De meer dan correcte bemerking werd gemaakt door Olivier Maingain, hij vergeleek Geert Bourgeois en de N-VA met fascisten (stel je voor…!). Dit alles tot grote hysterie van onder meer Steven Vanackere, gisteren in internationaal diplomatieke stijl nog op de schoot van Joseph Kabila.

Olivier Maingain werd tot zijn expressie gedreven door de weigering van Geert Bourgeois om "De Drie Burgemeesters" uit de Brusselse Rand te benoemen. De flamingante Calimero's van het Vlaams Parlement waren ontzet: de erfdragers van het VNV vergelijken met fascisten, hoe komt men erbij ?! Deed Marino Keulen, het dom blondje van de VLD, hem dat al geen twee maal eerder voor ?

De flamingante weerzinwekkende schijnheiligheid, men zou er moe van worden. "Iedereen" weet toch dat de benoeming van de burgemeesters een onderwerp is in het kader van de onderhandelingen over BHV. En men moet haast ziende-blind zijn om niet te merken dat Geert Bourgeois, dwz de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement, het bestuur van Vlaanderen-fascistenland, zo doende een pasmunt uit die onderhandelingen wilden verwijderen.

Maar niet getreurd, op de "Vlaams-Nationale Propaganda Zender" kwam specialist en gematigde van dienst, Marc Reynebeau, met professorale ernst uitleggen dat Olivier Maingain waarschijnlijk zonder argumenten zit. En hij met een ad-hominem natuurlijk, maar dat deert niet want niemand die dat merkt. Marc Reynebeau vestigde de aandacht op de wetsovertredingen van "De Drie": een formulierke in 't Frans verstuurd. Hoogverraad ! Laat ons eerlijk zijn: idiote wetten zijn er om overtreden te worden. De Vlaamse taalwet is een debiele wet, en dus zonder geldingskracht, klaar voor de prullenmand. Bijgevolg verkies ik voortaan resoluut "94.40", het geeft me Musiques 3, niet omdat ik niet van Nederlands hou, maar omdat ik de permanente flamingante propaganda op de VRT kotsbeu ben.

Waarom zou een terechte opmerking over de N-VA een belediging zijn ten aanzien van het "Hele Vlaamse Volk"? Geen idee. Bovendien sluiten dezer dagen de concepten "Belg" en "Vlaming" elkaar uit, al was het maar omdat "Vlaming" in de regel gebruikt wordt als eufemisme voor "flamingant". Nu, ik ben een Nederlandstalige Belg, en dus laat de opmerking me Siberisch koud. Overigens, een "volk", bestaat niet, het begrip is een collectieve inbeelding van hoogdravende freaks. In het beste geval gaat het om een belediging van het imaginaire.

De waarheid heeft nu eenmaal haar rechten, en de waarheid is dat de Vlaamse politici zonder uitzondering gerekruteerd worden uit een allegaartje van vulgair flamingant uitschot. En dat de normvervaging ten Noorden van de taalgrens mbt flamingantisme, een fundamentalistisch kwaad, enorm is.

En dus, Marc Reynebeau, heeft Olivier Maingain met zijn opmerking meer dan gelijk: er is iets grondigs mis met het extremisme in de Vlaamse politiek.

En BHV ? Wel "Eén Nationale Kieskring", en de zaak is opgelost.Geen opmerkingen: