14 juni 2010

VLAANDEREN-FASCISTENLAND: "JUUL CESAR"

"Wat in Joegoslavië kon met Slobodan Milosevic, kunnen wij ook !", moeten ze bij de N-VA en bij de Verzamelde Nederlandstalige Pers gedacht hebben. En dus, na een al even nationalistische massamanipulatie als de Joegoslavische, blijkt nu bijna 1 Vlaming op 2 gestemd te hebben op een fascistische partij: Vlaams Belang, N-VA of LDD, de "Forza Flandria".

Wat een fascistische randdebiel als Bart De Wever al niet kan bewerkstelligen…deze Juul Cesar behaalde zowaar een hysterische verkiezingsscore. De basisstrategie van Bart De Wever, dwz chantage en bedrog, zijn er zeker niet vreemd aan. Democratie in tijden van al dan niet gemanipuleerde massahysterie, is principieel een moeilijke zaak.

In 1936 behaalde het VNV samen met Rex ook een treffend verkiezingsresultaat. In tegenstelling tot nu echter maakte toen de socialistische BWP van anti-facisme een kernpunt. Vandaag de dag spreekt de Sp.a-voorzitster over "haar goede vriend Bart De Wever". Bovenstaande "statistische opmerking" heeft dus nog aanvulling nodig: de helft van de Vlamingen stemde fascistisch en de andere helft deed dit voor de helft. Dat maakt samen niet minder dan 75% fascistische cultuur in de Vlaamse regio: zie hier de bevestiging in de cijfers van het op deze blog geïntroduceerde concept "Vlaanderen-fascistenland".

De N-VA is een gevaar voor de samenleving, maar misschien zijn derden die het ondoordacht legitimeren nog gevaarlijker. Een democratisch nationalisme, maak u niets wijs, het bestaat niet. Flamingantisme, in al zijn vormen en dus niet alleen als radicaal Vlaams-nationalisme, is een intrinsiek maatschappelijk kwaad. "Meer Vlaanderen" (ook als confederalisme, als zelfstandige "deelstaat") betekent noodzakelijk een "fascistisch Vlaanderen". Niet alleen de cijfers, maar vooral de achterlijke vorm die de Vlaamse regio stilaan aanneemt, toont dit duidelijk aan. Immers, het Vlaams-nationalisme beoogt:
  • Een sterk gecentraliseerde republiek, zonder senaat, provincies, of gemeentelijke autonomie.
  • "Populitarisme" als entertainment-politiek
  • De ondergeschiktheid van het individu aan "Het Volk"
  • Een Eénheidsideologie, zonder oppositie tegen flamingantisme
  • Een verstikkende identiteitsbeleving, met haatcultus tegenover het "on-Vlaamse"
  • Een nationalistisch superioriteitsdenken, met Vlaanderen in een pioniersrol
  • Flamingante propaganda in zo goed als de volledige Nederlandstalige pers
  • Miskenning van de mensenrechten, weze het soms op "ludieke" manier (bv van "minderheden")
De Forza Flandria, maar N-VA en Bart De Wever in het bijzonder, omvatten een volbloed fascisme. Waar het naar leidt, zal de toekomst tonen. Zullen wie nu N-VA stemden, het dan opnieuw "niet geweten hebben"… ?

Meer lezen:


Toevoegingen:(22 juli 2010):

Voor wie twijfelt aan het fascistisch karakter van N-VA, deze Siegfried Bracke

"De Vlaamse structuren dreigen op die manier eenvoudige beslissingen totaal onmogelijk te maken. Als allerlei procedures, onder meer ter bescherming van de rechten van het individu, aanleiding zijn om het beleid totaal te verlammen, dan schieten ze hun doel voorbij."

Zulks bespreken is overbodig... .

(24 juli 2010)

Om blokkeringen in het beleid ten gevolge van "individuele rechten" tegen te gaan, stelde Geert Bourgeois een "groenboek interne staatshervorming" op. Bij het lezen daarvan is enig vertaalwerk nodig:

"Homogene bevoegdheidspakketten" zijn bevoegdheden die de Vlaams Regering exclusief naar zich toe wil trekken. Over welke gaat het ? Ruimtelijke ordening, erfgoed, ... en wat nog ? Cultuur ?

"Subsidiariteit" en "dichter bij de burger" is de term voor de overschot aan onbenullige bevoegdheden die aan de gemeenten wordt overgelaten: het poetsen van de straten, het uitdelen van identiteitskaarten,...

"Efficiëntie" duidt op een situatie waarbij de Vlaamse Regering geen hinder ondervindt van interferentie van andere bestuursniveaus of enig burgerprotest, m.a.w. dat ze "haar handen vrij heeft", "haar goesting kan doen".

"Regisserende rol" betekent zoiets als "protocollaire provincies", dienstmaagden van de Vlaamse Regering, zonder eigen beleidsopties.

Het moge duidelijkheid zijn dat de interne staatshervorming van Geert Bourgeois een aanslag is op het democratisch aspect van onze samenleving: vele beleidspunten met een lokaal karakter zullen centraal beslist worden, waardoor burgerprotest (langs het gemeentelijke niveau om) onmogelijk wordt. Nu weten we meer concreet waar de fascist Siegftried Bracke het over had.

2 opmerkingen:

hannes zei

Beste,
Ik ben ook een enorme tegenstander van de verrechtsing van de maatschappij. Alle mensen die hiertegen weerwerk bieden verdienen steun en respect, dus ook jij.
De kracht van de progressieve stem zit hem - volgens mij - in de diepgravende, genuanceerde en kritische analyse. Pas ervoor op dat je je niet verlaagt tot dezelfde manier van communiceren als de mensen die je bekritiseert (vb oppervlakkig, tendensieus, simplistisch en sloganesk). Want hiermee bereik je het tegenovergestelde van wat je wil bereiken.

Peter Van de Ven zei

Het zit hem echter zo, Hannes, dat "proper-beschaafd Vlaanderen" ook deel uitmaakt van de kenmerken van Vlaanderen-fascistenland. De lucht is blauw, water nat, Bart De Wever vulgair uitschot: een kwestie van aantoonbare objectieve kenmerken. Alleen zijn er de moed en het inzicht nodig om een kat een kat te noemen, maar die ontbreken bij velen. Lees misschien ook de bijgevoegde links ?

De waarheid heeft nu eenmaal haar rechten. Wie ze niet graag hoort? Brute pech...