24 oktober 2010

"GOUVERNEMENT DE SALAUDS" (1): DE COLLABO'S

Nog geen week na het congres waarin Sp.a zich boog over de vraag waarom Sp.a het contact verloren heeft met het progressieve deel van onze samenleving, laat Sp.a de socialistische vakbond ABVV stikken ten voordele van goede contacten met de Vlaams-fascisten van N-VA en VOKA.

De meer dan terechte en eerbiedwaardige vraag van ABVV om een regering te vormen "zonder N-VA", wordt door Caroline Gennez hautain afgedaan als "niet slim". Haar Vlaams-nationale partijgenoot Frank Vandenbroucke deed nog beter, die sprak van "fout". Waarom gebruikt Caroline Gennez niet gewoon de woorden van Bart De Wever: "Ge moogt geen scheve voeten zetten". De Baert-doctrine, weet u wel.

De collaboratiementaliteit blijkt stevig ingebakken in Sp.a. Zich Hendrik De Man herinnerend, koos tijdens de debatten over het generatiepact Sp.a de kant van het hyper-consumptie-kapitalisme. Bij de problemen over de hoofddoek in Antwerpen liet Caroline Gennez Patrick Janssens stikken ten voordele van Al Qaïda-sympathisanten. En nu verkiest Caroline Gennez de Vlaams-fascisten van N-VA boven de achterban van de socialistische vakbond. De politieke verzuiling is écht verleden tijd, het Vlaams-integrisme heerst alom.

Groen!-voorzitter Wouter Van Besien is al niet beter. Om een nog ongekende reden heeft hij zich vastgebeten in de vernietiging van de senaat en van de monarchie. Alsof we nu niets beters te doen hebben. Hij is akkoord met elk "compromis", klein of groot, het enig wat voor hem telt is een ministerpost. Veel platter kan men zich het niet indenken. Dat ministerpostje meent Wouter Van Besien alleen te kunnen bemachtigen door Bart De Wever te vriend te houden, dus zingt hij: "Bart, ne me quitte pas…"

Bij CD&V behoort Wouter Beke tot die groep van augustijnse katholieke integristen en christelijke nationalisten die denken dat "Het Vlaamse Volk" geschapen werd tijdens de eerste zes dagen van de Genesis, en dat daarom België een soort godslasterende, satanische constructie is. CD&V zoekt steeds alliantie-partners, en aangezien cdH daarvoor niet in aanmerking komt, klampt ze zich vast aan N-VA.

Bij open-VLD tenslotte staat de "V" letterlijk centraal, en zijn het ex-VU-politici die het hoge woord voeren. Alexander De Croo is dan weer een graag geziene gast op VOKA-feestjes.

Zie hier de collabo's van het Vlaams-integrisme. Ze hebben een keuze gemaakt, dwz "nooit zonder N-VA", een verderfelijke keuze waarvoor ze de politieke en morele verantwoordelijkheid zullen moeten dragen. Ze verdienen alleen het uitdrukkelijke misprijzen van ieder die integer progressief is.

Franstalige partijen beginnen zich ondertussen misschien af te vragen of ze hun tijd en energie niet beter in andere projecten zouden steken, dan in de vorming van een infantiele federale regering met Vlaams-fascisten en –integristen. Yves Leterme is blij waar hij is, met zijn lege kabinetten, laat hem maar wat voortklungelen: hij wil toch geen interim-regering.

Tenslotte blijft de vraag, zoals bv ook "De Wereld Morgen" al bemerkte: wat is de invloed van Europa in de vorming van deze fascistische coalities, en in het bijzonder van Herman Van Rompuy die 5 jaar geleden nog tijdens televisiedebatten wild met de Vlaamse resoluties stond te zwaaien?

Post-Scriptum 25/10/2010:
Zijn de "Copernicaanse revolutie" of de confederaliserende staatshervorming niet meer dan een middel om de Euro te ondersteunen ?

Fons Verplaetse merkte enige tijd geleden op dat er federaal niet 22, maar slechts 6 miljard moet bespaard worden. Waarom dan de "super-besparingen", die ook in andere Europese landen doorgedrukt worden ? Eén verklaring: de stabiliteit van de Euro, die op zijn beurt een instrument is voor de verwezenlijking van een door Euro-nationalisten gewenste politieke integratie van Europa, die op haar beurt niet meer is dan een nostalgische en reactionaire reconstructiepoging van het Heilige Roomse Rijk (Lees daarover meer in "De naweeën van Austerlitz").

Europa, dwz Herman Van Rompuy, wil N-VA in de federale regering om zo zijn Euro-nationalistische buitensporige besparingen te realiseren. Euro-nationalisme en regionaal cultuur-nationalisme blijken nogmaals twee zijden van dezelfde medaille. Beide beogen ze als communitarisme de afbraak van zowel de soevereiniteit van de Europese landen als van de menselijke autonomie van de Europese burgers.

Waarom wil men in deze dagen geen regering "zonder N-VA"? Het antwoord ligt bij Herman Van Rompuy, Euro-nationalist en de slippendrager van de herkerstening van Europa. Ook Herman Van Rompuy behoort tot de "collabo's ".

Geen opmerkingen: