29 mei 2011

DE NIEUWE OORLOGSPROPAGANDA

De Vlaams-fascistische politicus Geert Bourgeois heeft ondertussen een 20 miljoen euro bij elkaar geraapt voor subsidies aan flamingante intiatieven onder het voorwendsel van de herdenking van hèt grote drama van vorige eeuw: de Eerste Wereldoorlog. Hij zal er nog wel wat aan toevoegen, zodat er binnenkort een budget van een miljard vroegere Belgische franken op tafel zal liggen voor Vlaams-nationale propaganda na 2014. Laat uw verbeelding maar werken hoe men dit geld beter en anders zou kunnen gebruiken.

100 jaar WOI is op een bepaalde manier ook 100 jaar Vlaams-nationalisme. Zoals ik al aangaf in een vorige bijdrage is een quasi-onafhankelijk Vlaanderen onder een sterk gecentraliseerd Vlaams-nationaal bestuur, de symbolische inzet van de volgende gewestelijke verkiezingen van 2014. De N-VA-dictatuur is echter ondertussen al een feit, daarvoor hoeft u geen drie jaar meer te wachten. Immers, de meeste Nederlandstalige "niet-N-VA-politici" kennen in een houding van volstrekt laffe zelf-miskenning aan Bart De Wever een soort censuur-recht toe voor alles wat binnen het Vlaams Gewest geschiedt.

Een aanzienlijk deel van onze politici is dermate moreel minderwaardig geworden, heeft in zulke mate elke vorm van morele integriteit verloren, verkoopt zijn ziel voor de spreekwoordelijke bord linzensoep, dat ze de N-VA ter wille zijn in functie van om het even welke vorm van vermoed gezamenlijk belang. Bart De Wever kan nog steeds rekenen op een hele rij aan gedienstige politieke en journalistieke kontenkruipers. Het bewustzijn dat N-VA een partij is van en voor het uitschot van onze samenleving, dat N-VA een partij is van krapuul waarmee het volstrekt uit den boze is om gelijk welk akkoord mee af te sluiten of om op gelijk welke manier mee samen te werken, is nog steeds niet doorgedrongen.

Nochtans is juist dat bewustzijn, dwz van de doordringende immoraliteit van N-VA, een noodzakelijke voorwaarde om uit de huidige politieke impasse te raken.

Het voorbeeld van de propaganda-oorlogskas van Geert Bourgeois illustreert goed dat het Vlaams-nationalisme voor ons land is wat nucleair afval is voor Japan of voor Rusland. Het is vergif dat nog jaren zal nawerken.

Of de Vlaams-fascisten hun natte droom van een Vlaams-nationale deelstaat in een confederaal-in-twee gesplitst België, gaan kunnen waarmaken, valt nog af te wachten. Er zijn immers de voorstellen van een Belgische Unie met vier deelstaten, die enigszins aanleunen bij mijn standpunt over een humanistisch eenheidsfederalisme met vier regio's.

Het Vlaams-nationaal vergif zal echter hoe dan ook nog decennia in onze samenleving blijven woekeren, en daarmee is de breuk tussen Vlaams-fascisten en Nederlandstalige Belgen definitief en onherstelbaar, welke regering er ook komt.

Maar daarom moet niet alle macht aan diezelfde Vlaams-fascisten gelaten worden, integendeel. Waar bijven de alternatieven ?

Geen opmerkingen: