26 december 2012

N-VA: UITERAARD EEN GITZWART FASCISTISCHE PARTIJ

Flamingant-weldenkend Vlaanderen hangt in de gordijnen over de Kersttoespraak van Albert II. Hij riep immers op tot waakzaamheid tegenover groeiend populisme, en maakte een vergelijking met de jaren dertig van vorige eeuw. Daarmee wordt in de eerste plaats de partij en de persoon van Bart De Wever met de vinger gewezen, maar N-VA voelde zich niet geviseerd, en was toch beledigd tegelijk. Welke van beide reacties is nu de officiële N-VA-reactie op deze Kersttoespraak ?

Ook academici reppen zich om te zeggen dat Albert II "te ver" is gegaan. Het is een beetje verwonderlijk: toen, drie jaar geleden, Jan Peumans als parlementsvoorzitter in dienst het verzet tijdens WOII crapuul van 't straat noemde, reageerde in academische en politieke kringen…niemand.

Het is heel verwonderlijk: het Vlaams-fascisme is een fascisme zonder oppositie. Vlaams-fascisme  kan zelfs rekenen op de uitdrukkelijke sympathie van wie normaal geacht wordt een tegenstander te zijn: progressieve academici. Het Vlaams-fascisme is dan ook, net als het Italiaans fascisme van Mussolini dat was, een fascisme dat geïnitieerd wordt door ondernemers en intellectuelen. Anders gezegd: luister nooit naar "Vlaamse" academici, want het zijn  intellectuele zakkenrollers.

De woordkeuze van Albert II is toch enigszins zorgwekkend omdat ze een belangrijk deel wishful thinking bevatte. Hij riep op tot waakzaamheid. Waakzaamheid vooronderstelt echter de aanwezigheid van een actie- of rampenplan. Wel: zulk een anti-Vlaams-fascisme-plan bestaat niet, sterker, het is hoogst problematisch.

Een eerste stap van zulk plan zou kunnen zijn dat de niet-N-VA-partijen eindelijk beslissen hoe ze tegenover N-VA staan. Nu is hun houding tegenover N-VA één en al verwarring: terwijl de ene zijn afschuw uitspreekt over N-VA of Bart De Wever, sluit een andere binnen de zelfde partij een bestuursakkoord met diezelfde N-VA: waar is de partijlijn in deze ?

Bij wijze van tweede stap zou men de Nederlandse Regering op het matje kunnen roepen. Er bestaan immers twee soorten Nederlanders. Als eerste zijn er Nederlanders die de integriteit van België, in Europese context, volkomen respecteren. Ten tweede zijn er de Nederlanders die actief met de flaminganten samenwerken om België als Natie te destabiliseren. "Bol.com" is een goed voorbeeld van een Nederlands anti-Belgisch  bedrijf. Ook de Nederlandse Regering voert ten aanzien van België een uitgesproken destabilisatie-politiek  door het afsluiten van BINATIONALE (!!) akkoorden met "Vlaanderen". Het taalgebruik op de NOS is ook anti-Belgisch, aangezien daar een Nederlandstalige Belg standaard "Vlaams" genoemd wordt. Ik denk niet dat een tweede voorbeeld bestaat binnen de Europese Unie waarbij één lidstaat een andere lidstaat actief wil ondermijnen.

Het voornemen in Mechelen - mijn thuiststad die net als vele andere Nederlandstalige steden op 1 januari 2013 een Vlaams-fascistisch bestuur krijgt - om het Conges van Wenen te vieren in 2015, is een duidelijke expressie van een Vlaams-Nederlandse anti-Belgische intentie.

Verwonderlijk is  niet dat meer en meer mensen N-VA fascistisch noemen. Voor dat verschijnsel is immers een heel eenvoudige verklaring: N-VA is objectief  fascistisch. Wat wel als erg verwonderlijk beschouwd mag worden, is het feit dat velen denken dat N-VA geen fascistische partij is, of zich zelfs beledigd weten door de suggestie alleen al. Dat geblokkeerde inzicht vraagt om een sociologische verklaring. Waar komt die veralgemeende zinsverbijstering vandaan? Waarom denken zo velen dat het monster Bart De Wever een Engel is ? Welke massa-manipulatietechnieken worden er gebruikt om deze waan in stand te houden ?

En dus, naar aanleiding van de voorzichtige verwijzing van Albert II naar populisme, aan al wie ziet dat citroenen geel zijn: wat is uw stappenplan tegen N-VA en  tegen Vlaams-fascisme in het algemeen?

Geen opmerkingen: