15 februari 2013

DE JOODSE HOEREN VAN BART DE WEVER

"You stupid Woman !" uit "Allo, Allo" blijkt uiteindelijk te gaan, niet over de vrouw van een Franse cafébaas uit WOII, maar wel over Irina Bokova, de directeur-generaal van UNESCO. Het Bulgaarse kieken is erin geslaagd om zich ongeïnformeerd te laten spannen voor het gelobby van de Antwerpse Joden.  "Irina de Zure" vond het namelijk nodig om een anti-fascistische praalwagen uit het carnaval van Aalst niet te kunnen pruimen.

Mieke Schauvliege stuurde dan maar een toelichting aan de vrouw - die niet alleen zichzelf maar de hele UNESCO belachelijk heeft gemaakt - om uit te leggen dat het om een anti-fascistische actie ging. En dan toonde de actieve achtergrond-lobby zich: de Joodse Hoeren van Antwerpen, dwz het flamingante "Forum der Joodse Organisaties", blijkt van mening dat Joke Schauvliege de Aalsterse praalwagen vergoelijkt.

Met N-VA en met Bart De Wever heeft het "Forum der Joodse Organisaties" minder problemen. Zo werd al een cordon sanitair tegen het PVDA gevraagd. Zo wordt van Albert II verwacht dat hij de inbreng van het Koningshuis bij het anti-semitisme van WOII erkent. De Joodse  website "verzet.org" werd van het net gehaald.  De Antwerpse Joden verlagen zichzelf tot de rol van "Hoeren van Bart De Wever".

Dit feit is bijzonder cynisch. Bart De Wever is de erfgenaam van wie de Joden deporteerde. PVDA is de erfgenaam van wie in het verzet was tegen de Nazi's. Maar… het huidige PVDA is "pro-islam", en de N-VA is de partij van de lastenverlaging. Joden die hun stem draaien in functie van geldgewin, ze lijken zelf de belangrijkste anti-semitische karikatuur in de verf te zetten (1). Eigenlijk bespuwen de Antwerpse Joden de nagedachtenis van de Holocaust, en niet wie een anti-fascistische parodie brengt aan de hand van een praalwagen.

Het "Forum der Joodse Organisaties" vergoelijkt het Vlaams-fascisme van N-VA. Joden als fascisten-vriendjes: "Het kan verkeren" zei Bredero.

Wat is er waarschijnlijk gebeurd ? Toen bekend raakte  dat er een "SS-VA"-praalwagen in Aalst aanwezig zou zijn, klonk het als "We vinden het niet erg, maar we kunnen er ook niet mee lachen" bij N-VA. Als ze er zelf negatief op zouden gereageerd hebben, zou dit de kritiek bevestigen, dus contacteerde het N-VA bestuur invloedrijke vrienden: de Joodse Lobby. Die contacteerde Irina Bokova. Die weet nu dat ze zich oeverloos aanstelde, dat ze zich laten misbruiken heeft door Vlaams-fascisten, en dat ze de hele UNESCO belachelijk gemaakt heeft. Dus moesten de Antwerpse Joden het zelf maar laten horen, als handpop van Bart De Wever. De N-VA-hoop daarbij is intimidatie om "zulke voorvallen" in de toekomst te vermijden.

De leden van de Joodse gemeenschap van Antwerpen hebben zich verlaagd tot het ergste waartoe een mens zich kan verlagen in België: zich tot willoos instrument maken van de N-VA-propaganda. Het zijn hoeren van de vuilste soort.

(1) De meest uitgesproken (?)  vleesgeworden anti-semitische karikatuur werkend voor Joods Actueel heet Michael Freilich. Hij schrijft het zo: " De partij (N-VA) is rechts, jawel, maar niet extreem-rechts zoals sommigen verwijten. En dat beeld komt nu goed naar voren als zelfs de Joodse gemeenschap zich bij de N-VA op haar gemak voelt." M.a.w. als de Antwerpse Joden een monument mogen optrekken, hun offerrituelen blijven verderzetten en Bart De Wever geen probleem maakt over Belgische excuses over WOII, dan zal Joods Actueel graag als wederdienst excuustruus spelen opdat N-VA niet terecht extreem-rechts, Vlaams-fascistisch genoemd zou kunnen worden. 

Of nog: mensenrechtenschendingen zijn voor Joods Actueel geen probleem, als ze maar niet tegen Joden zijn. Waren Karl Marx en Sigmund Freud ook geen Joden ? Maakt dat van alle Joodse anti-Marxisten ook tegelijk anti-semieten ?

Het zit "goed fout" bij de Antwerpse Joodse gemeenschap.

Post Scriptum 18-02-2013

 In een opiniestuk in DS-online stelt Mia Doornaert, UNESCO-bekende en vriendin van Joods Actueel, dat de afkeuring van de SS-VA-praalwagen een soort democratische plicht zou zijn. N-VA fascistisch noemen is voor haar een daad van "negationisme". Die stelling is volledig onzinnig en ze getuigt van verregaande intellectuele valsheid.

De SS-VA praalwagen was immers een oprechte expressie van anti-fascisme en van bezorgdheid over het toenemend klimaat van polarisering in ons land. Het was een kritiek op N-VA, en op geen enkele manier  anti-Joods, er was geen vleugje anti-semitisme aan verbonden. Wie, zoals Mia Doornaert, alle registers open trekt om die expressie van oprechte en democratische bezorgdheid de kop in te drukken, maakt van zichzelf een collaborateur van het reële, actuele Vlaams-fascisme in functie van een schimmenspel uit het verleden. Als die collaboratie gebeurt om een Joods-fascist en N-VA-militant als Michael Freilich ter wille te zijn, wordt dit waarlijk degoutant.

Het walgelijke en vooral oerdomme opiniestuk van Mia Doornaert is daarom dubbel verbazend, want ze staat niet bepaald bekend als een N-VA sympathisante. Eén en ander roept belangrijke vragen op over de bij wijlen misplaatste invloed van Joodse lobby's en hoe die  lobby's zelf antisemitisme kunnen aanwakkeren, onder meer omdat ze zonder scrupules de continuïteit van hun religieuze rituelen verdedigen.

Het regime van Mussolini was geen Nazisme, maar wel een fascisme. Het regime van Franco was geen Nazisme, maar wel een fascisme. Het regime van de Griekse Kolonels was geen Nazisme, maar wel een fascisme. Het regime van Pinochet was geen Nazisme, maar wel een fascisme.
Het regime van de  Argentijnse legertop was geen Nazisme, maar wel een fascisme. De Vlaamse politiek, met daarin N-VA in het centrum, is geen Nazisme, maar wel een fascisme. En om dat aan de kaak te stellen, was de SS-VA-praalwagen te Aalst een geschikt middel. 

Het stuk van Mia Doornaert, was dan ook niet meer dan zelf-prostituering op aanvrag van "Joodse N-VA-vrienden": gewoonweg platte collaboratie.
Geen opmerkingen: