30 augustus 2013

VERKIEZINGEN 2014: WAAROM IK BLANCO STEM

Hier en daar verschijnen in de pers de eerste nog schuchtere tekenen van de verkiezingscampagne voor 2014. Ik kan de corporatistische politieke klasse hierbij al weten dat wat mij betreft alle moeite tevergeefs is en alle budgetten verspild: ik stem "bewust Blanco".

Hier leest u de belangrijkste redenen voor mijn Blanco-stem bij de verkiezingen van 2014

1)    Wat betreft het Vlaamse en het Europese luik van de verkiezingen van 2014 kan ik kort zijn. Beide bestuursniveaus, het Vlaamse en het Europese, zijn tot stand gekomen door politiek-culturele manipulaties. Ik beschouw ze dus niet als legitieme bestuursniveaus, en dus komt deelnemen als kiezer aan Vlaamse of Europese verkiezingen voor mij zelfs niet ter sprake.
2)    Zelfs federale verkiezingen komen niet langer in aanmerking voor overweging, om dezelfde reden: de federale regering is louter een dienst voor implementatie van Europese beslissingen. De federale regering is voortaan een Europees loket, een regering met een Europese nummerplaat..
3)    De volgende Vlaamse regering zal er een zijn van de Nieuwe Vlaamse Concentratie, dwz N-VA, CD&V en VLD. De andere partijen bieden geen alternatief daarvoor, dwz die zijn alleen "anders-flamingant". M.a.w. : wie binnen het Vlaams Gewest kiest, kiest flamingant. Blanco stemmen is de enige manier om anti-flamingant te stemmen.
4)    De Grondwet laat mij niet toe op andere dan "Vlaamse Partijen" te stemmen.  De vraag of ik al dan niet voor Elio Di Rupo zou stemmen, is daardoor irrelevant: de Grondwet verbiedt het me.
5)    Maar zelfs als ik voor Elio Di Rupo zou kunnen stemmen, dan zou ik het nog niet doen. De reden daarvoor is dat naar mijn mening deze regering een slecht beleid gevoerd heeft. De "Regering Di Rupo" is een regering die een loopje neemt met de burgerrechten, een regering die het verschil niet kent tussen gezondheidszorg en gezondheidsfascisme (het recente verbod op homeopathie is daar een goed voorbeeld van), een regering die de Belgische overheid heeft uitverkocht aan flaminganten en euro-nationalisten.
6)    De "Regering Di Rupo is ook een regering van opportunisten, van politici  zonder morele  integriteit: ze brengen immers geen principiële afwijzing van N-VA als fascistische partij. Ik zal nooit stemmen op een partij die N-VA democratisch noemt.
7)    De "Zesde Staatshervorming" van Elio Di Rupo is een mislukte hervorming, en eerder een "staatsmisvorming": een tijdelijk Europees-Confederaal België gemotiveerd door hyper-kapitalistische efficiëntie.
8)    Wie in 2014 voor de "Regering Di Rupo" meent te stemmen, bedriegt zichzelf, want juist door de uitvoering van staatshervorming is zij een onherhaalbaar concept: deze regering is immers de laatste federale regering van België, de volgende zal een confederale zijn. Niemand kan stemmen voor "meer van hetzelfde".

In de marge kan ik nog opmerken dat de aanwezigheid van de opkomstplicht, die burgers vernedert en de politieke klasse corporatistisch maakt, een vervreemde maatschappij binnen de maatschappij, al voldoende is om Blanco te stemmen.

Kortom: doe geen moeite bij de campagne, mijn keuze is reeds gemaakt.

Geen opmerkingen: