21 oktober 2017

"LA NOUVELLE DROITE" van CHARLES MICHEL

Werd vader Louis nog bekritiseerd omwille van een motorrit in Castro's Cuba, bij zoon Charles zal je daar niets van terugvinden: de kern van zijn politieke prioriteiten en motivaties is "anti-links", d.w.z. het wezenskenmerk van extreem-rechts. Om die anti-linkse agenda te kunnen realiseren, ging hij in coalitie met de Vlaams-fascisten van N-VA, en verkocht hij al doende elke denkbare menselijke integriteit die hij zou kunnen gehad hebben. Als Charles Michel vandaag de Catalaanse separatisten uitdrukkelijk steunt, is dat niet alleen om de N-VA te plezieren, maar vooral om de Spaanse socialistische unionisten te boycotten.

Charles Michel is anti-links. Charles Michel is extreem-rechts. Charles Michel is de belichaming van "La Nouvelle Droite" in België. Hij is het symbool van de integrale politieke ontmenselijking van zijn regering. Charles Michel, "Ordure des Ordures" van "La Nouvelle Droite" in België


De nabije toekomst brengt weer een verkiezingsgolf. Burgers kunnen dan de politieke partij van hun voorkeur aanduiden, maar daarmee is de coalitie van hun voorkeur nog niet duidelijk. De partijbesturen van CD&V en VLD kunnen immers kiezen voor een klassieke tripartite of voor de extreem-rechtse van Charles Michel en Geert Bourgeois: N-VA-CD&V-VLD. Het bestaan en de mogelijke voortzetting van de extreem-rechste tripartites, zijn niet het gevolg van een electorale toevalligheid, maar de expressie van een uitdrukkelijk streven binnen CD&V en VLD.

Bij een klassieke tripartite ontstaat een formatie die zowel communautair als politiek evenwichtig is. Het is een coalitie van Nationale Eenheid. De exteem-rechtse tripartite vertegenwoordigt de bedrijfswereld in het algemeen en het Vlaams-fascisme in het bijzonder, een coalitie van maatschappelijke verdeeldheid. Het is geen evidentie dat wie voor CD&V of VLD kiest, deze coalitie ook wenst.

Een wezenlijk kenmerk van de extreem-rechtse tripartites van Charles Michel en van Geert Bourgeois is grensoverschrijdend gedrag. Deze regeringen schenden immers systematisch het privéleven van de burgers: ze moeien zich met hun voeding, met hun hygiëne, met hun lichaamscultuur, met de manier waarop ze seks hebben, hoe ze de werklast verdelen in het gezin, met hun loopbaanplanning, en, in de "pijplijn", zit er dwangarbeid voor wie een uitkering krijgt.

Doel: de verlaging van de bedrijfs- en vennootschapsbelasting.

In het fanatieke streven naar de voortzetting van zijn extreem-rechtse coalitie, ligt waarschijnlijk de oorzaak van het anti-linkse schuim dat recentelijk op de lippen van Charles Michel staat. Hij speelt daarmee een bijzonder gevaarlijk maatschappelijk spel: na de Noord-Zuid polarisering van Bart De Wever, krijgen we de rechts-linkse polarisering van Charles Michel. Wie het met hem niet eens is, wordt propagandistisch gedumpt als Noord-Koreaan of als sympathisant van Venezuela. De breuklijnen die zo kunnen ontstaan, zullen bijzonder diep en indringend zijn.

In het noorden van België is de extreem-rechtse tripartite de regel, zowel op stedelijk niveau als in de "Vlaamse" Gewestregering. Dit is "Nieuw Rechts", zoals ik het al in deze blog eerder benoemde.

De ontmanteling van dit "Nieuw Rechts" of "Nouvelle Droite", is de taak van ieder die de democratie genegen is. En dat zijn niet noodzakelijk "communisten", maar gewone, deftige, waardige mensen, die hun ziel nog niet verkocht hebben voor een bord linzensoep.

Kortom: de inzet van de komende verkiezingen zijn niet de partijen, maar de coalities.

Geen opmerkingen: