24 juli 2007

SEPARATIST-FORMATEUR: Onaanvaardbaar.

Het anti-Belgicisme van Yves Leterme begint stilaan legendarisch te worden, zodat ook in het buitenland de vraag rijst hoe zulk een houding te rijmen valt met een federaal ambt als premier. Dus: hoe staat het met de formatienota van vandaag?

De formatienota van Yves Leterme leest allereerst als een rondje verstoppertje spelen met de staatshervorming. Maar naar gangbaar Nederlands vertaald, is de bedoeling meer dan duidelijk. We lezen er dat:

"goed bestuur begint bij een heldere afbakening van de bevoegdheden tussen de verschillende overheden, volgens het beginsel van de subsidiariteit" (blz 5)
"een nieuw activerend en responsabiliserend financieel afsprakenkader tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten" wenselijk is (blz 16)
"in afwachting van een wetgevend initiatief voor defederalisering" (over pensioenen blz 21)
"uitgangspunt bij verdere stappen in de staatshervorming op het vlak van gezondheidszorg" (blz 22)
"meer autonomie en responsabilisering mogen niet uit de weg worden gegaan" (over justitie, blz 53)
"de regering wil tijdens de komende legislatuur een belangrijke bijdrage leveren tot de staatshervorming" (blz 65)

Ook belangrijk is wat er niet staat. Er is in de formatienota van Yves Leterme namelijk geen sprake van herfederalisering van bevoegdheden, van federale kerntaken, van hiërarchie van overheden noch van nationale kieskringen.

Kort gezegd: Yves Leterme heeft een confederaal-separatistische agenda voor ogen. Alleen die bevoegdheden mogen voor Yves Leterme federaal blijven waarvan hij hoopt dat ze ooit Europees zullen worden. Loopt Bart De Wever rond met een mentaal bruistablet, CD&V is de partij van de verdamping van België. Het moge duidelijk zijn.

Naast deze confederale agenda valt het corporatisme op door het verwennen van KMO's, het verlagen of bevriezen van de lonen (met behoud van koopkracht), maar vooral de wansmakelijke idee (blz 21) om pensioenen vast te leggen op basis van loopbaan in plaats van op basis van leeftijd. Dit laatste weliswaar "geleidelijk" en "met inachtneming van gelijkgestelde periodes" (rarara..., wat betekent dat concreet?).

"Democratisering" blijft voor Yves Leterme beperkt tot het "openen" van wat debatten, en een "efficiënt" overheidsapparaat. Zulke voorstellen om de democratie te verdiepen zijn ronduit lachwekkend ontoereikend. Dat CD&V niet weet wat het woord "democratie" betekent en er steeds "particratie" voor in de plaats leest, wisten we al langer.

Op het VRT-nieuws mochten we hiervan niets vernemen, evenmin als over de reactie van Didier Reynders die de nota "te herschrijven" vindt. De aandachtige VRT-journalisten, die werken onder de voogdij van N-VA-minister Geert Bourgeois, wisten wel te melden dat de lasten op de gewone lonen zouden zakken en dat gewone mensen meer gingen verdienen, en nog wat andere burger-kadokes. Een flauwe Leterme-imitatie van Steve Stevaert, dwz gewoon populistisch boerenbedrog.

In tegenstelling tot wat ze beweert, presenteert deze formatienota een weinig democratisch en mensonvriendelijk beleid, nog steeds gebaseerd op arbeidsplicht en consumptiedwang, een beleid dat vooral draait rond het anti-Belgicisme van Yves Leterme.

Onaanvaardbaar over de hele lijn.

Geen opmerkingen: