23 september 2009

SAMEN VOOR DE LEKENSTAAT

Als reactie op de bevestiging van de neutraliteitseis, alias "hoofddoekenverbod", heeft een allegaartje van moslimintegristen en Al Qaida-neukers het FISO (Forum van Islamitische Organisaties) opgericht, die allen de jihad ertegen willen voeren. In hun klacht bij de Raad van State beroepen ze zich op het "actief pluralisme" als "Belgische traditie".

Niet is grotesker. Allereerst vormt de lekenstaat met liberale burgerrechten de historisch-ideologische kern van België en van de Belgische revolutie in 1830. Ten tweede is "actief pluralisme" geen filosofie of ideologie, maar een godsdienst. De belijders van deze nieuwe religie kunnen zich uiteraard beroepen op de godsdienstvrijheid om volgens de geboden van hun "actief pluralisme" te leven, maar België kent géén staatsgodsdienst, ook het "actief pluralisme" niet. De advocaten van het FISO bezondigen zich aan een verregaande en gevaarlijke vorm van wishful thinking.

De nonnekes en paterkes van het "actief pluralisme", Eva brems, Rik Pinxten, Rik Torfs, Ludo Abicht en nog een hele rits andere geflipten, streven naar niets minder dan naar de theocratisering van onze samenleving. Ze kijken daarbij met hetzelfde misprijzen neer op de heidenen en barbaren (de "andersdenkenden", hysterisch , ongezond van geest en zonder goede manieren) net zoals de orthodoxen in het Vaticaan neerkijken op niet-katholieken. "Voor outer en heerd!", "Weg met de sansculotten !", roepen de gelovigen van het "actief pluralisme" in de traditie van de boerenkrijg, ze willen de scheiding tussen Kerk en Staat doorbreken. Enerzijds door de theocratisering van de overheid, anderzijds door de overheid aan te spreken om het "actief pluralisme" tot norm te verklaren. Daartoe infiltreren ze in de Raad van State, in de algemene magistratuur of in het departement justitie, of willen ze hun ding thuis halen in Straatsburg, in naam van de "mensenrechten". Hilarisch gewoon. Ze willen de macht van de overheid voor de kar van hun nieuwe godsdienst spannen. Ze willen theocratie, met een plurale maar toch eenduidige deus, uiteraard.

Er zit ook een communautair tintje aan het "actief pluralisme": het blijkt de godsdienst van "misbakken links" binnen de Vlaamse regio. In Nederland heeft het een pak minder succes, Femke Halsema en Jan Mariinissen, toch "ter linker zijde", lieten zich kritisch uit als "Slinger toch die hoofddoek af!". In Frankrijk slaagt Nicolas Sarkozy erin om, ondanks een toch wel republikeinse politiek, met zijn "laïcité positive" de voorstanders van "liberté, fraternité, egalité" grondig te ergeren, maar Frankrijk heeft wèl een "hoofddoekenverbod".

"Actief pluralisme" is een navelstarende godsdienst van "ons kent ons". Alleen wie bij voorbaat akkoord is, mag mee debatteren, zoals bij voorbeeld in dit prachtig stukje (om in te kaderen) op de blog van Anja Meulenbelt (In "Hoera voor de hoofddoek", tegen de visie van Femke Halsema), nota bene gepost op 11 september (!) :

"En ik zeg het nog maar even, dat scheelt weer voor niks reacties insturen: ik stel geen prijs op reacties van mensen die nog steeds denken dat hoofddoeken per definitie tegen de emancipatie zijn, of per definitie onvrijwillig. Ik vind het niet meer interessant en kennelijk is de moeite om nog eens uit te leggen dat dat volledige klets is niet aan jullie besteed. Dus doe geen moeite."

Reactie door Anja — vrijdag 11 september 2009 @ 10.48


Het moge duidelijk zijn: de keuze tussen democratie en theocratie is best een oorlog waard. Het doet er dan ook weinig toe wie of wat FISO&Co aan hun kant krijgen: dat verandert alleen de invulling van de elkaar bestrijdende kampen. Laat "Rik Torfs" maar een te bestrijden vijand wezen: dat heeft het voordeel van de duidelijkheid.

Wie zijn vrijheid, lijf en leden lief heeft, kiest voor de lekenstaat.

19 september 2009

DE AL QAIDA-NEUKERS VAN SP.A

De dagelijkse werkelijkheid in Molenbeek leek deze week wel een karikatuur. Je weet wel, zo van: "Je hebt een ongelukje met één moslim, en gezwind staan ze met dertig rond je.". Wel, deze week stonden de islamitische driftkikkers niet rond twee twistende bestuurders, maar in echte Far-West stijl bestormden ze de burcht van het politiecommissariaat om één-der-hunnen te "bevrijden". Veel hilarischer kan men het zich niet indenken. De geestelijke armoede van de mismeesterde moslimjeugd is weergaloos.

Wie de democratische rechtsstaat en de lekenstaat verdedigt, krijgt echter niet alleen te maken met intimidaties van achterlijke moslimintegristen. Een Australische buschauffeur die een gesluierde passagier weigerde, kreeg de wind van voor van passagiers en werkgever. Idem in Zweden, waar zijn collega ontslagen én beboet werd omdat hij omdat hij geen boerka's op zijn bus wou. In Canada doet men nog beter: daar wil men in sommige staten de Sharia als parallelle rechtspraak invoeren. Tot grote woede van de moslims die nog maar net tevoren dezelfde Sharia van fundamentalistische regimes ontvluchtten. Van de regen in de drup.

De in de feiten nog gevaarlijker tegenstander van de lekenstaat dan moslimfundamentalisme is "misbakken links", pseudo-progressieven die het extreem-rechts gedachtengoed van moslimintegristen (zoals het dragen van de hoofddoek) tot "emancipatorisch" verklaren omdat er een exotisch kantje aan zit. En omdat ze kiezers zijn, uiteraard. Dat ze daarmee een mes in de rug van hun landgenoten steken, deert deze laag-gevallen opportunisten niet.

Dit gemaskeerd rechts, misbakken links, dat o.m. het dragen van de hoofddoek bepleit, noem ik Al Qaida-neukers. Er zijn er in ons land in ruime getallen aanwezig: Freddy Evers, Bert Anciaux, Eva Brems, Meyrem Almaci, Rik Pinxten, om er maar enkele te noemen. Maar nu dus ook de voorzitster van Sp.a. Zij vindt dat Sp.a meer "smoel" moet krijgen.

Waar het pretentieus kutwijf Caroline Gennez de arrogantie vandaan haalt om haar zienswijze dan nog "de gezonde" te noemen, ligt vrij voor de hand: in de cultuur van zelfgenoegzaamheid die de Sp.a nu al jaren sinds Steve Stevaert kenmerkt, en in de manipulaties van moslimorganisaties zoals BOEH, hun kiespubliek bij uitstek. Het is al opportunisme en narcisme troef, en vooral droevig om zien dat zulke minderwaardige "persoonlijkheden" leiding geven aan een partij met lange traditie.

Het islamsocialisme wordt meer en meer een feit, en de verrottingsstrategie die ervan uitgaat, is een gevaar voor onze democratie. Het pleidooi van Caroline Gennez voor hoofddoektolerantie, toont duidelijk hoe erg het gesteld is met misbakken links.


Caroline Gennez, Al Qaida-neukster "avant la lettre".


9 september 2009

DE RAAD VAN SHARIA

Onze justitie is rot tot op het bot en verspreidt een ondraaglijke stank van ontbinding. Dat is een algemeen bekend en droevig feit, maar daarom niet minder waar. Het advies, gisteren, van de Auditeur van de Raad van State om de neutraliteitseis (het zgn "hoofddoekenverbod") te schorsen, is daar een treffend voorbeeld van.

Het "hoofddoekenverbod" moet geschorst, aldus de Auditeur, omdat het een machtsoverschrijding zou zijn van een gedecentraliseerd bestuur. "Les excuses sont faites pour s'en servir", geldt immers ook in de rechtspraak van de Raad van State.

Het gaat om een advies in kortgeding. Daartoe is noodzakelijk dat de eiser niet alleen schade kan aantonen, maar tevens kan wijzen op een reëel en dringend gevaar op onherstelbare schade, die alleen door een arrest van de Raad van State kan vermeden worden. Men kan speculeren wat dit dringend gevaar kan zijn in deze: dat de moslima's, na het afzetten van hun hoofddoek, vanwege hun afgedwongen godslastering ("shirk") in de hel gaan belanden ? Is dat een "reëel" gevaar ? Dat gehoofddoekte leerlingen leerachterstand oplopen? Wiens verantwoordelijkheid is dat? Van hun ouders toch, of niet ?

Men zou kunnen denken dat de Auditeur door zijn demarche de inrichtende machten wil stimuleren om een algemene regel te treffen inzake de neutraliteitseis, inzake het "hoofddoekenverbod", dwz gecentraliseerd. Daar is zeker een debat over mogelijk, maar dat is een politiek debat, waar de Auditeur zich, vanwege de Scheiding der Machten, niet mee te moeien heeft. Als er iemand is die in deze zijn macht overschrijdt, dan is het wel deze Auditeur van de Raad van State, want met zijn advies stelt hij een politiek feit. En wat opportunisme om niet elke week dezelfde zaak te moeten overdoen, zal niet ver weg zijn.

De verdedigers van de neutraliteitseis worden in de regel geïntimideerd door moslimfundamentalisten. Niet verwonderlijk dat niet weinigen grijpen naar het "systeem paraplu", zich niet uitspreken in persoonlijke naam, en steeds verwijzen naar raden die gezamenlijk zullen beslissen. De Auditeur, neem ik aan, volgt deze houding door in persoonlijke naam een anti-hoofddoek-houding te vermijden. Dit mag een menselijk begrijpelijke lafheid zijn, maar voor een magistraat van de Raad van State, die de rechtsstaat vertegenwoordigt, is zulks volstrekt onaanvaardbaar.

Hoe dan ook, het kwaad is geschied. De Auditeur heeft als "juridisch specialist" in de feiten de kant gekozen van arrogante moslimfundamentalisten, die zijn advies als precedent zullen blijven aanwenden. Het advies van de Auditeur is daarmee historisch, maar dan wel in de aanstootgevende betekenis van het woord. Terwijl dagelijks westerse soldaten sneuvelen in Afghanistan in hun strijd tegen de Taliban, ondermijnt de Auditeur de positie van wie hier in ons land dezelfde strijd voeren. Het advies van de Auditeur is dan ook een smet op de nagedachtenis van alle slachtoffers van moslimfundamentalisme. De auditeur blijkt een vriendje van Al Qaida. Niet voor de eerste keer overigens.

Om al deze redenen, verdient deze Auditeur, zijn advies, en naar alle waarschijnlijkheid na nu vrijdag de Raad van State zelf, alleen ons aller misprijzen.