30 augustus 2013

VERKIEZINGEN 2014: WAAROM IK BLANCO STEM

Hier en daar verschijnen in de pers de eerste nog schuchtere tekenen van de verkiezingscampagne voor 2014. Ik kan de corporatistische politieke klasse hierbij al weten dat wat mij betreft alle moeite tevergeefs is en alle budgetten verspild: ik stem "bewust Blanco".

Hier leest u de belangrijkste redenen voor mijn Blanco-stem bij de verkiezingen van 2014

1)    Wat betreft het Vlaamse en het Europese luik van de verkiezingen van 2014 kan ik kort zijn. Beide bestuursniveaus, het Vlaamse en het Europese, zijn tot stand gekomen door politiek-culturele manipulaties. Ik beschouw ze dus niet als legitieme bestuursniveaus, en dus komt deelnemen als kiezer aan Vlaamse of Europese verkiezingen voor mij zelfs niet ter sprake.
2)    Zelfs federale verkiezingen komen niet langer in aanmerking voor overweging, om dezelfde reden: de federale regering is louter een dienst voor implementatie van Europese beslissingen. De federale regering is voortaan een Europees loket, een regering met een Europese nummerplaat..
3)    De volgende Vlaamse regering zal er een zijn van de Nieuwe Vlaamse Concentratie, dwz N-VA, CD&V en VLD. De andere partijen bieden geen alternatief daarvoor, dwz die zijn alleen "anders-flamingant". M.a.w. : wie binnen het Vlaams Gewest kiest, kiest flamingant. Blanco stemmen is de enige manier om anti-flamingant te stemmen.
4)    De Grondwet laat mij niet toe op andere dan "Vlaamse Partijen" te stemmen.  De vraag of ik al dan niet voor Elio Di Rupo zou stemmen, is daardoor irrelevant: de Grondwet verbiedt het me.
5)    Maar zelfs als ik voor Elio Di Rupo zou kunnen stemmen, dan zou ik het nog niet doen. De reden daarvoor is dat naar mijn mening deze regering een slecht beleid gevoerd heeft. De "Regering Di Rupo" is een regering die een loopje neemt met de burgerrechten, een regering die het verschil niet kent tussen gezondheidszorg en gezondheidsfascisme (het recente verbod op homeopathie is daar een goed voorbeeld van), een regering die de Belgische overheid heeft uitverkocht aan flaminganten en euro-nationalisten.
6)    De "Regering Di Rupo is ook een regering van opportunisten, van politici  zonder morele  integriteit: ze brengen immers geen principiële afwijzing van N-VA als fascistische partij. Ik zal nooit stemmen op een partij die N-VA democratisch noemt.
7)    De "Zesde Staatshervorming" van Elio Di Rupo is een mislukte hervorming, en eerder een "staatsmisvorming": een tijdelijk Europees-Confederaal België gemotiveerd door hyper-kapitalistische efficiëntie.
8)    Wie in 2014 voor de "Regering Di Rupo" meent te stemmen, bedriegt zichzelf, want juist door de uitvoering van staatshervorming is zij een onherhaalbaar concept: deze regering is immers de laatste federale regering van België, de volgende zal een confederale zijn. Niemand kan stemmen voor "meer van hetzelfde".

In de marge kan ik nog opmerken dat de aanwezigheid van de opkomstplicht, die burgers vernedert en de politieke klasse corporatistisch maakt, een vervreemde maatschappij binnen de maatschappij, al voldoende is om Blanco te stemmen.

Kortom: doe geen moeite bij de campagne, mijn keuze is reeds gemaakt.

24 juli 2013

"HET NIEUWE BELGIË": DERTIG JAAR DUISTERNIS

Maandag werd  Frans van Daele, CD&V-afgezant van EU-president Herman Van Rompuy,  aangesteld als kabinetchef van Koning Filip. Het was niet echt een verrassing, aangezien zondag op 21 juli het Belgisch volkslied het gezelschap kreeg van de Europese hymne, u weet wel, de Duits-Romantische melodie gearrangeerd voor de EU door een voormalig SS-officier. De Belgische leuze "Eendracht maakt Macht" werd vervangen door de Europese slogan "Eenheid in Diversiteit". Verder schreef het protocol voor om enthousiast te zijn over "Het Nieuwe België". Kortom, België werd blijkbaar onder Europese curatele geplaatst en we worden verwacht dit goed nieuws te vinden.

Ik, als burger van dit land, deel echter de Europese "Vreugde" niet, tot spijt van wie 't benijdt. België omvormen tot een Europese, communitaristische, confederale constructie, is geen staatshervorming, maar een staatsmisvorming.

Het communitarisme, zoals algemeen bekend, is slechts één millimeter verwijderd van het fascisme. Als ideologie gaat het terug op de kloostercultuur van Augustinus,  die in politieke termen werd omgezet door de Keizers van het Katholiek Terreuregime na Constantijn. Keizer Julianus wist deze trend nog even te doorbreken en trachtte het tij te keren, maar nog voor het einde van vierde eeuw, na de slag aan de Frigidus, was de macht van de Katholieke Keizers definitief vastgelegd. Het Katholieke Terreuregime dat toen vaste vorm kreeg, is de ideologische, historische en culturele basis van elke latere nostalgische Europese reconstructie, en dus ook van het huidige pro-Europese denken. De EU is niets meer dan een 21ste eeuwse heruitgave van het Ancien Regime van de Habsburgers. De historische kern van het pro-Europese denken bestaat daarom uit de miskenning van het individu en de installering van een "pensée unique".

Bij de onafhankelijkheid van België in 1830 was het een Europese voorwaarde om de monarchie te aanvaarden. In de huidige context (van communautaire spanningen) wordt, om te blijven bestaan met de steun van Europa,  van België verwacht dat de (con)federale regering in de toekomst niets meer zal zijn dan louter een uitvoerend secretariaat van de Europese Unie. Er bestaat dus geen eigen politiek België in de nieuwe confederale constructie na de zesde staats(mis)vorming. Die toestand waarbij het merendeel van de Belgische bevoegdheden werd overgedragen aan de regio's en aan Europa, en waarbij de resterende Belgische  bevoegdheden worden ingevuld als extensie van de Europese agenda, dit is het "Nieuwe België" waarover we volgens Elio Di Rupo enthousiast zouden moeten zijn: een reconstructie van de Habsburgse Zuidelijke Nederlanden.

Waarom zouden we blij moeten zijn met een terugkeer naar de Middeleeuwen ? De"Vlaamse Leeuw" is een product van de 19de eeuwse Romantiek. De "Ode aan de Vreugde" van Friederich von Schiller" evenzeer. Het Vlaams-fascisme is een anti-Verlichtingsdenken. Het Europese communitarisme is dat evenzeer. Het "Nieuwe België" (als het dat  inderdaad blijkt na de verkiezingen van 2014…), is een recept voor dertig jaar duisternis.28 juni 2013

DENDERLEEUW: FASCISTISCH PROEFPROJECT VOOR 2014

De Vlaams-fascisten van Denderleeuw hebben gisteren hun "Manifest" in de gemeenteraad goedgekeurd, een politiek  feit waarvoor ze veel waardering kregen van de plaatselijke fractie van het Vlaams Belang.

Hun "Vlaams Manifest" leest als een uitgesproken voorbeeld van taal-fascisme. Wettelijk afdwingbaar is het niet, maar de Vlaams-fascisten van Denderleeuw mikken op  informele  en emotionele chantage: het concept "ongepast" moet de klus maar klaren, want ze weten maar al te goed dat er geen wettelijke basis bestaat voor hun bestuurlijke extravaganties. Bij sommige zinnetjes in het Manifest is het nodig even in de wang te knijpen en in de ogen te wrijven om er zeker van te zijn of men wel leest wat er daadwerkelijk staat. In de CD&V-tekst bv, vindt men:

3.3.4. De inwoners worden uitgenodigd sympathie te laten blijken voor handelaars die rekening houden met [de Vlaamse vereisten].

3.5.1. (…). Van alle inwoners wordt verwacht dat ze zich in het Nederlands uitdrukken.(…).

3.5.2. Op 11 juli, (…), worden de inwoners en handelaars gevraagd de vlag van de Vlaamse Gemeenschap uit te hangen. (…).

Op het eerste zicht zou men kunnen denken dat dit manifest niet de minste relevantie heeft, aangezien het overduidelijk uit zieke en achterlijke geesten is ontsproten, een geval van anekdotische, plaatselijke mafkezerij. Jammer genoeg is er niets minder waar, omdat de partijen die het hebben goedgekeurd, ook de partijen zijn die de volgende Vlaamse Regering van 2014 gaan vormen, nl. de "Nieuwe Vlaamse Concentratie" van N-VA, CD&V en VLD. Wie wil weten wat het Vlaanderen van morgen is, kijkt vandaag naar de fascisten van Denderleeuw. Die is een plaatselijk proefproject voor een bredere politiek na 2014.

Van partijen als Sp.a en Groen! valt geen alternatief te verwachten, want die zijn  even Vlaams, alleen wat "anders". De "Nieuwe Vlaamse Concentratie", met waardering en steun van het Vlaams Belang, wil een "Extreem-rechts" of "Vlaams Vlaanderen". Sp.a en Groen! willen een "Ander Vlaanderen". Raymond van het Groenewoud zong: "Vlaanderen Boven !". Maar mijn leuze is: "Vlaanderen kan mijn kloten kussen !". Wat mij interesseert is de toekomst van België en het welzijn van mensen, ongeacht hun taal:

"A rose by any other name, would smell as sweet"

Mijn stem in 2014 zal dan ook  Blanco zijn. Binnen de huidige politieke puinhoop aan Nederlandstalige zijde, is geen "Vlaamse" partij, of geen "Vlaams" politicus een stem waard. En dat gaat nog even zo blijven... .


(Foto: Jan De Dier, notoir Vlaams-fascist en burgemeester van Denderleeuw - bron: Belga)
15 februari 2013

DE JOODSE HOEREN VAN BART DE WEVER

"You stupid Woman !" uit "Allo, Allo" blijkt uiteindelijk te gaan, niet over de vrouw van een Franse cafébaas uit WOII, maar wel over Irina Bokova, de directeur-generaal van UNESCO. Het Bulgaarse kieken is erin geslaagd om zich ongeïnformeerd te laten spannen voor het gelobby van de Antwerpse Joden.  "Irina de Zure" vond het namelijk nodig om een anti-fascistische praalwagen uit het carnaval van Aalst niet te kunnen pruimen.

Mieke Schauvliege stuurde dan maar een toelichting aan de vrouw - die niet alleen zichzelf maar de hele UNESCO belachelijk heeft gemaakt - om uit te leggen dat het om een anti-fascistische actie ging. En dan toonde de actieve achtergrond-lobby zich: de Joodse Hoeren van Antwerpen, dwz het flamingante "Forum der Joodse Organisaties", blijkt van mening dat Joke Schauvliege de Aalsterse praalwagen vergoelijkt.

Met N-VA en met Bart De Wever heeft het "Forum der Joodse Organisaties" minder problemen. Zo werd al een cordon sanitair tegen het PVDA gevraagd. Zo wordt van Albert II verwacht dat hij de inbreng van het Koningshuis bij het anti-semitisme van WOII erkent. De Joodse  website "verzet.org" werd van het net gehaald.  De Antwerpse Joden verlagen zichzelf tot de rol van "Hoeren van Bart De Wever".

Dit feit is bijzonder cynisch. Bart De Wever is de erfgenaam van wie de Joden deporteerde. PVDA is de erfgenaam van wie in het verzet was tegen de Nazi's. Maar… het huidige PVDA is "pro-islam", en de N-VA is de partij van de lastenverlaging. Joden die hun stem draaien in functie van geldgewin, ze lijken zelf de belangrijkste anti-semitische karikatuur in de verf te zetten (1). Eigenlijk bespuwen de Antwerpse Joden de nagedachtenis van de Holocaust, en niet wie een anti-fascistische parodie brengt aan de hand van een praalwagen.

Het "Forum der Joodse Organisaties" vergoelijkt het Vlaams-fascisme van N-VA. Joden als fascisten-vriendjes: "Het kan verkeren" zei Bredero.

Wat is er waarschijnlijk gebeurd ? Toen bekend raakte  dat er een "SS-VA"-praalwagen in Aalst aanwezig zou zijn, klonk het als "We vinden het niet erg, maar we kunnen er ook niet mee lachen" bij N-VA. Als ze er zelf negatief op zouden gereageerd hebben, zou dit de kritiek bevestigen, dus contacteerde het N-VA bestuur invloedrijke vrienden: de Joodse Lobby. Die contacteerde Irina Bokova. Die weet nu dat ze zich oeverloos aanstelde, dat ze zich laten misbruiken heeft door Vlaams-fascisten, en dat ze de hele UNESCO belachelijk gemaakt heeft. Dus moesten de Antwerpse Joden het zelf maar laten horen, als handpop van Bart De Wever. De N-VA-hoop daarbij is intimidatie om "zulke voorvallen" in de toekomst te vermijden.

De leden van de Joodse gemeenschap van Antwerpen hebben zich verlaagd tot het ergste waartoe een mens zich kan verlagen in België: zich tot willoos instrument maken van de N-VA-propaganda. Het zijn hoeren van de vuilste soort.

(1) De meest uitgesproken (?)  vleesgeworden anti-semitische karikatuur werkend voor Joods Actueel heet Michael Freilich. Hij schrijft het zo: " De partij (N-VA) is rechts, jawel, maar niet extreem-rechts zoals sommigen verwijten. En dat beeld komt nu goed naar voren als zelfs de Joodse gemeenschap zich bij de N-VA op haar gemak voelt." M.a.w. als de Antwerpse Joden een monument mogen optrekken, hun offerrituelen blijven verderzetten en Bart De Wever geen probleem maakt over Belgische excuses over WOII, dan zal Joods Actueel graag als wederdienst excuustruus spelen opdat N-VA niet terecht extreem-rechts, Vlaams-fascistisch genoemd zou kunnen worden. 

Of nog: mensenrechtenschendingen zijn voor Joods Actueel geen probleem, als ze maar niet tegen Joden zijn. Waren Karl Marx en Sigmund Freud ook geen Joden ? Maakt dat van alle Joodse anti-Marxisten ook tegelijk anti-semieten ?

Het zit "goed fout" bij de Antwerpse Joodse gemeenschap.

Post Scriptum 18-02-2013

 In een opiniestuk in DS-online stelt Mia Doornaert, UNESCO-bekende en vriendin van Joods Actueel, dat de afkeuring van de SS-VA-praalwagen een soort democratische plicht zou zijn. N-VA fascistisch noemen is voor haar een daad van "negationisme". Die stelling is volledig onzinnig en ze getuigt van verregaande intellectuele valsheid.

De SS-VA praalwagen was immers een oprechte expressie van anti-fascisme en van bezorgdheid over het toenemend klimaat van polarisering in ons land. Het was een kritiek op N-VA, en op geen enkele manier  anti-Joods, er was geen vleugje anti-semitisme aan verbonden. Wie, zoals Mia Doornaert, alle registers open trekt om die expressie van oprechte en democratische bezorgdheid de kop in te drukken, maakt van zichzelf een collaborateur van het reële, actuele Vlaams-fascisme in functie van een schimmenspel uit het verleden. Als die collaboratie gebeurt om een Joods-fascist en N-VA-militant als Michael Freilich ter wille te zijn, wordt dit waarlijk degoutant.

Het walgelijke en vooral oerdomme opiniestuk van Mia Doornaert is daarom dubbel verbazend, want ze staat niet bepaald bekend als een N-VA sympathisante. Eén en ander roept belangrijke vragen op over de bij wijlen misplaatste invloed van Joodse lobby's en hoe die  lobby's zelf antisemitisme kunnen aanwakkeren, onder meer omdat ze zonder scrupules de continuïteit van hun religieuze rituelen verdedigen.

Het regime van Mussolini was geen Nazisme, maar wel een fascisme. Het regime van Franco was geen Nazisme, maar wel een fascisme. Het regime van de Griekse Kolonels was geen Nazisme, maar wel een fascisme. Het regime van Pinochet was geen Nazisme, maar wel een fascisme.
Het regime van de  Argentijnse legertop was geen Nazisme, maar wel een fascisme. De Vlaamse politiek, met daarin N-VA in het centrum, is geen Nazisme, maar wel een fascisme. En om dat aan de kaak te stellen, was de SS-VA-praalwagen te Aalst een geschikt middel. 

Het stuk van Mia Doornaert, was dan ook niet meer dan zelf-prostituering op aanvrag van "Joodse N-VA-vrienden": gewoonweg platte collaboratie.
4 februari 2013

EEN TRIESTE VERTONING VAN ARROGANTIE EN ONRIJPHEID

Hoe droevig het gesteld is met "Politiek Vlaanderen" bleek nog maar eens dit weekend.

Om een visie op de neutraliteit van loket-ambtenaren weer te geven gebruikte Bart De Wever het voorbeeld van het Gay-Pride-symbool, de regenboog. Waarschijnlijk om het niet rechtstreeks over de hoofddoek te moeten hebben. En mogelijk, of vooral, om twee van zijn politieke tegenstanders in verlegenheid te brengen: Tom Lanoye en Elio Di Rupo. De uitspraak van Bart De Wever over "islamitische janetten die op het Vlaams Belang" stemmen, is, zoals hij standaard doet, degoutant  provocatief, en in de eerste plaats een non-event.

Bart De Wever  had even goed met een of andere provocatieve formulering kunnen zeggen dat een vierkant vier hoeken heeft: het is nu eenmaal de logica zelf om van loketbedienden enige terughoudendheid en soberheid in dress-code te verwachten. Wie wil actie voeren, statements maken, of een religie promoten, kan dat in zijn vrije tijd, op daartoe geschikte plaatsen.

De zin van Bart De Wever was lomp en idioot, zoals we van een aandachtshoer als hem gewend zijn. Maar er is één belangrijk verschil: bij alle vroegere smerige uitlatingen bleef "Politiek Vlaanderen" potdoof, zelfs bij het meest vunzige zoals "Zelfs een varken schijt niet waar het eet" als hij het over Nederlandstalige Belgicisten heeft. Nu het gaat over een homo-T-shirtje (en dus zelfs niet over homo's zelf !), is het kot te klein. Wat volgde bij de anders-naar-Bart-De-Wever-toe-verstomde-en-kritiekloze-politici, was een trieste vertoning aan achterlijke en belachelijke reacties, die in het merendeel van de gevallen op geen enkele manier van toepassing waren op de gesproken woorden zelf. Een festival van debiele uitlatingen, over hetero-seksuele dassen, trouwringen aan het loket, religieuze keuzes en de bodem van de moraliteit, het meest stupide eerst, als het maar kon dienen om het gedweep van de spreker te bevestigen met het nieuwe geloof  dat homo's heilig verklaart.

In die zin sluit het incident aan bij de mondiale politieke actualiteit. In Frankrijk, waar het homohuwelijk anderhalf jaar geleden nog verworpen werd in het parlement, is het nu goedgekeurd door een machtsgreep van François Hollande. Een grote stap voor Frankrijk, een droeve stap voor de mensheid.

Dit jaar bestaat het Belgische homo-huwelijk 10 jaar. Het is niets om fier op te zijn, maar de klaroenen mochten toch even schallen. Toen het werd ingevoerd werd het door Karel De Gucht uitgeroepen tot kenmerk van aanwezigheid van beschaving. Wat mij betreft is het homohuwelijk een kenmerk van afwezigheid van beschaving, ontsproten aan door het kapitalisme vervreemde geesten van ge-atomiseerde individuen: ze kennen het concept "natuur van de mens" niet.

Het Belgische homohuwelijk is gewoon een debiele wet, die in het rijtje kan gaan staan bij andere debiele Belgische wetten, een expressie van egoïsme en van narcisme. De wet is vooral inefficiënt, en doet meer kwaad dan goed, want op die 10 jaar is de homofobie in België niet afgenomen, maar toegenomen. Misschien zit het systematisch beledigen en stigmatiseren van hetero's er voor iets tussen ?

Van verregaande homo-fobie is de slinger omgeslagen naar dolgedraaide homo-folie. Het zal waarschijnlijk nog lang duren voor een rijpe, evenwichtige visie groeit om een homo-vriendelijke samenleving te laten bloeien.

Het onvoorstelbaar dom niveau van de reacties op de zoveelste provocatie van Bart De Wever, doet echter het ergste vermoeden over de bekwaamheid van "Politiek Vlaanderen": als het geen Vlaams-fascisten zijn, zijn de "Vlaamse" politici gewoon mafkezen met een cultuur op fuifzaal-niveau.


7 januari 2013

DE NIEUWE VLAAMSE CONCENTRATIE

CD&V-Wouter Beke en VLD-Gwendolyn Rutten (madam antithees) vinden de kritiek van Elio Di Rupo aan het adres van N-VA-Bart De Wever ongepast. Elio Di Rupo zou zich beter met het beleid bezig houden, in plaats van te focussen op N-VA, zo luidt het.

Die "CD&VLD" opmerking komt neer op het gebruik van de drogreden "valse tegenstelling". Uiteraard is een focus op het beleid nodig, maar waarom zou dit een waarschuwing over het fascisme van N-VA onnodig of onwenselijk maken ? Het is niet dat Elio Di Rupo zich niet met beleid bezig houdt. Probleem is: voor CD&V en VLD is er altijd wel een reden om niet zeggen wat moet gezegd worden en om niet te doen wat moet gedaan worden, nl.principieel afstand nemen van N-VA.

De huidige openbare discussies  over confederalisme hebben dan ook tot doel onder de Vlaamse partijen de violen gelijk te stemmen tegen 2014, u weet wel, wanneer "De Groote Confrontatie" komt met "De Franstaligen". Wou VNV-Staf de Clerq de democratie verbieden om volkse onenigheid te vermijden, N-VA-Bart De Wever wil democratische onenigheid vermijden door alle Vlaams-volksverbonden partijen hetzelfde te laten zeggen. De drie "V"-partijen samen verenigd in één onuitgesproken kartel, zullen de volgende Vlaamse Regering uitmaken. Hoe die Nieuwe Vlaamse Concentratie van N-VA/CD&V/VLD zich zal verhouden tot een federale regering, is een andere vraag. "Confederalisme" is een combinatie-strategie: een quasi-onafhankelijk Vlaanderen in Vlaams-nationale handen. Daarmee overtuigt men elke Vlaams Belanger, zoals ik reeds twee jaar geleden schreef, en zoals ondertussen werkelijkheid is geworden.

Door hun kruiperige houding zijn CD&V en VLD actieve deelnemers van het Vlaams-fascisme. Om aan te tonen dat er wel degelijk zoiets bestaat als Vlaams-fascisme, kan men vertrekken van volgende aanknopingspunten (kenmerken of eigenschappen), zonder daarbij volledig te zijn:

1.    "De hardwerkende Vlaming" in het Vlaams-fascisme komt ideologisch overeen met het "Blond-Haar-Blauwe-Ogen"-type van het Nazisme.
2.    Het streven naar "Eén Gemeenschap" is een ontkenning van menselijke vrijheid
3.    De "Copernicaanse Revolutie" verwijst naar machtscentralisatie in de deelregeringen, niet naar decentralisatie of subsidiariteit met een evenwichtige bevoegdheidsverdeling
4.    "Thuistaal Nederlands" is een anti-democratische machtsoverschrijding en een schending van burgerrechten, en creëert daarvoor een algemeen precedent.
5.    "Nederlands in het Straatbeeld" is een totalitaire wens.
6.    Het Vlaams-fascisme" uit zich als historische nostalgie naar de Vlaamse middeleeuwen, zoals het Mussolini-Italië verknocht was aan de Antieke Oudheid, en produceert urbanistische fake.
7.    De esthetiek van het Vlaams-fascisme is een "Schoon&Proper"-esthetiek.
8.    Wat "Vlaamse" academici met elkaar verbindt, is intellectuele corruptie ten dienste van Vlaams-nationalisme
9.    Het Vlaams-fascisme maakt gebruik van massamanipulatie door middel van de intellectuele valsheid, een overvloed aan drogredenen, media, particratie, onderwijs, academische studies, studiegroepen, toerisme,  erfgoedbeheersing en mogelijk ook de rechtspraak.
10.    Het Vlaams-fascisme verheft de huisarts tot frontsoldaat voor Vlaamse eenmaking.
11.    Het Vlaams-fascisme werkt samen met buitenlandse anti-Belgische krachten
12.    Als anti-Verlichtingsideologie is voor het Vlaams-fascisme de vernietiging van België belangrijker dan de oprichting van een onafhankelijk Vlaanderen
13.    Populitarisme neemt alle ernst weg uit het debat
14.    Kunst wordt geherdefinieerd als Vlaams-nationaal nuttig entertainment

En als de N-VA-cultuur wel degelijk een fascisme is, wat maakt dat dan van wie in de rij staat om met N-VA samen te werken ?

Post Scriptum 7 januari 2013
Gwendolyn Rutten verschafte duidelijkheid over de houding van VLD tegenover N-VA: voor haar is N-VA een partij als een andere en ze heeft geen bezwaren tegen een coalitie met N-VA.  Nochtans noemden verschillende VLD-politici N-VA  recent nog extreem-rechts.

Als N-VA een partij zou zijn  "als een andere", dan zouden meerderheidspartijen zich niet geroepen voelen een oppositiepartij te verdedigen. Op dit ogenblik bestaat er geen Vlaamse partij die niet op één of andere manier een coalitie heeft afgesloten met N-VA, en door alle Vlaamse partijen wordt N-VA als een normatieve censuurcommissie ervaren waartegenover ze verantwoording verschuldigd zijn.Wie na 2014 in het Vlaams Gewest een politiek mandaat wil uitoefenen, zal daartoe de formele toestemming van N-VA-partijbestuur nodig hebben, en dat weten Gwendolyn Rutten en Wouter Beke ook wel. Verder is kritiek op N-VA een Vlaams-taboe, en is het voor een inwoner van het Vlaams Gewest onmogelijk om daadwerkelijk anti-N-VA te stemmen. De enige anti-N-VA stem, is de Blanco-stem.

N-VA een partij als een andere noemen, is dan ook pure hypocrisie. De werkelijkheid is dat CD&V en VLD voor 2014 reeds voorakkoorden hebben met N-VA, voorakkoorden die ze niet willen compromitteren.