11 juni 2007

NOU ZEG, WAAROM TOCH ?

Met een val van 24% naar 16% merkt Sp.a-politica Freya Van den Bossche wel dat er enig ongenoegen is tegenover Sp.a (ze kan er moeilijk naast kijken) maar ze "kent de reden van de nederlaag niet".

Dat is wel bijzonder, en tegelijk kenmerkend voor de Sp.a. Als men mij vraagt waarom ik niet of nooit Sp.a stem, heb ik even tijd nodig om te kiezen met welke reden te beginnen. En Freya Van den Bossche weet van niets. Straf toch.

Kort gezegd zijn er twee partijen waarop ik weiger te stemmen: Vlaams Belang en Sp.a. En om dezelfde redenen: beide partijen promoten discriminatie. Vlaams Belang wil discrimineren ten gunste van de "échte" Vlamingen, Sp.a wil voor iedereen "gelijke kansen", dwz Sp.a wil een veralgemeend positief-discriminatiebeleid. Maar ook positieve discriminatie is discriminatie, en bij gevolg ben ik zowel tegen Vlaams Belang als tegen Sp.a.

Maar er zijn voor mij nog vele andere redenen.

Ten eerste is er de ethische arrogantie en de claim op alleenzaligmakendheid van Johan Vande Lanotte. ("There can only be one, de Johan"). Daardoor is Sp.a geen democratische partij te noemen.

Ten tweede is er het Vlaams-nationalisme van Frank Vandenbroucke. Die heeft gedurende de hele campagne gesteld dat Sp.a rijmt op N-VA, dat een staatshervorming nodig is omdat met die lamme en luie Walen toch niets aan te vangen valt. Anders gezegd: Frank Vandenbroucke heeft campagne gevoerd voor Bart De Wever en Yves Leterme.

Rond deze twee punten hangt een sfeer van verraad in Sp.a-kringen: verraad tegenover de vakbonden, verraad tegenover de Franstalige zusterpartij, de PS. Wanneer ik merk dat Caroline Gennez en Johan Vande Lanotte de huidige Sp.a-nederlaag in de schoenen van de PS willen schuiven (en daarmee nogmaals meedoen aan de Vlaams-nationalistische hetze tegen de PS) dan denk ik dat ze beiden echt “om op te pissen” zijn. Minable zonder meer.

Dit Sp.a-verraad ten aanzien van de PS en van de vakbonden, kan niet los gezien worden van de smerige campgane die Sp.a gevoerd heeft tegen Groen!, waarna Groen! met het hoofddoekendebat een even smerige anti-Sp.a-campagne heeft gevoerd. Merk hierbij op dat Sp.a-Antwerpen het nog relatief goed doet.

Het Vlaams-nationalisme van Frank Vanden Broucke kan evenmin los gezien worden van het bestaan van het kartel met Spirit, en we kunnen alleen hopen dat de Sp.a-top beseft dat als ze beter voor Elio Di Rupo dan voor Geert Lambert had gekozen.

De Sp.a-keuze voor Spirit versterkt niet alleen het Vlaams-nationalisme van Sp.a, maar eveneens haar irrationalisme. Dit heeft onder meer te maken met de connecties van Sp.a met de Vlaamse Vrijzinnigheid, waarvan Rik Pinxten de voorzitter is en die voluit gaat voor irrationaliteit en cultuurrelativisme. Spirit is een barak van mafkezen, een "cage aux folles", en zo is het helemaal niet verwonderlijk dat niet weinige Sp.a-stemmers als tegenreactie vallen voor slogans als "gezond verstand".

Ethische arrogantie, Vlaams-nationalisme met verraad ten aanzien van de vakbonden en de PS, irrationalisme en cultuurrelativisme zijn de belangrijkste redenen waarom alleen nog gewoontestemmers op Sp.a stemmen, tegen beter weten in.

Maar er is nog een berg andere ergernissen: het walgelijke misbruik van anti-racisme in de show die werd opgevoerd rond Wouter Van Bellingen, de politiek onkundige witte konijnen, het misprijzen van Freya Van den Bossche voor de Belgische wetgever door haar fake-huwelijk in Thailand, een infantiel als Bruno Tobback die doodernstig komt vertellen dat hij de oplossingen kent voor het klimaatprobleem, een New-Age priesteres die een verkiesbare plaats krijgt, "meer arbeiders in het parlement" want ze moeten toch alleen op commando op het juiste knopje kunnen drukken, het misbruik van en door VRT-journalisten in functie van propaganda voor Sp.a., ik denk daarbij in het bijzonder aan "Morgen Beter".

Het is samen te vatten als: wie democratisch en Belgisch wil stemmen, stemt geen Sp.a.

Het is dan ook nodig dat Sp.a de klassieke definities van discriminatie en racisme herontdekt, en haar gelijke-kansen-hysterie laat varen. Dat Sp.a kiest voor België en voor de PS ipv te collaboreren met Vlaams-nationalisme en anti-syndicalisme. Dat Sp.a leert dat er voor elke oplossing alternatieven bestaan, ipv steeds alleenzaligmakendheid te claimen.

En hoe liggen de kaarten nu? De liberale familie is de grootste in de Kamer, maar CD&V/N-VA is aan zet. Stel nu dat Yves Leterme zijn flamingante kant versterkt, dan zal hij zijn onaanvaardbaarheid bij de andere partijen vergroten, en wordt de politicus van "goed bestuur" in de eerste plaats daardoor verantwoordelijk voor de onbestuurbaarheid van België.

Yves Leterme zal moeten kiezen tussen premierschap en "Vlaamse eisen". Kiest hij voor Vlaams-nationalisme, dan maakt hij zich onmogelijk. Wil hij premier worden, dan zal hij zijn Vlaams-nationalisme (en daarmee de N-VA) moeten dumpen. Dat is de verantwoordelijkheid waar Yves Leterme voor staat.

Als CD&V vasthoudt aan N-VA en aan haar eigen ondemocratische confederale eisen , en herfederalisering blijft weigeren, staan we op de rand van een scherp conflict, een hopelijk figuurlijke "burgeroorlog" zeg maar, tussen Belgen en flaminganten.

We zullen zien. Laat ons hopen dat de rede zegeviert.

1 juni 2007

CARNAVAL ROND DE MOSKEE

Het hoofddoekbedat kreeg deze week een nieuw wrang kantje. In Brussel is een islamitisch document in omloop dat moslims oproept de verkiezingen te boycotten door niet te gaan stemmen. De Belgische verkiezingen zouden volgens de opstellers "illegaal" zijn, omdat het recht om absolute wetten uit te vaardigen alleen aan Allah is gegeven.

Moslims die wel gaan stemmen wacht een slechte toekomst, hier en in het "hiernamaals": "Iedere moslim die deelneemt aan de verkiezingen is een afvallige" , en we herinneren er ons daarbij even aan dat volgens de sharia op afvalligheid de doodstraf staat.

De denkwijze achter dit fundamentalistische document is theocratisch: de wet van God (Allah) gaat boven elke menselijke, seculiere wetgeving. Die denkwijze ligt ook aan de basis van het hoofddoekfanatisme.

Het hoofddoekfanatisme kreeg navolging in Vorst waar scholieren betoogden tegen de plannen van de directie van het plaatselijke Atheneum om een neutraliteitseis in te voeren, steevast "hoofddoekenverbod" genoemd. In Antwerpen dan weer werd een carnavalstoet aan BV’s groot en klein op gang gezet door de politieke activisten van BOEH (Baas Op Eigen Hoofd), voorafgegaan door "Frankske van Thuis", acteur Pol Goossens. Het is de keuze en verantwoordelijkheid van Pol Goossens als hij politieke terroristen wil steunen uiteraard, zijn motivatie is niet echt diepgaand: "Al hij zijn viskaart maar krijgt", zegt de "nobele" man, niet verstoken van een verdacht simplisme. In de districtsraad van Deurne heeft Najat Assisi ontslag genomen uit de Sp.a omwille van de neutraliteitseis in Antwerpen, en in Mechelen eist Anissa Temsamani (u weet wel, de "hooggediplomeerde" Sp.a-politica), dat het Antwerpse Stadsbestuur de neutraliteitseis intrekt, om electoraal-strategische redenen.

Dat sommige Belgen van allochtone origine zich misbruikt voelen als stemvee, hoeft niet te verbazen. Zo voelen de meeste Belgen zich overigens, maar "allochtonen" zijn nog niet zo vertrouwd met dat gevoel. Wanneer ze wijzen op een zekere politieke hypocrisie, hebben ze zeker geen ongelijk, maar de morele fouten van een ander is geen geldig argument voor het eigen gelijk.

De democratische lekenstaat is een doorn in het oog van allerlei groepen die haar als een bedreiging ervaren. Theocraten en andere totalitairen, vrezen immers dat de door hen gecontroleerden op "verkeerde" gedachten zouden kunnen komen, geïnspireerd door de burgerlijke vrijheid die uitgaat van de democratie.

Rond "de hoofddoek" ontstaat daardoor een monsterverbond van een politiek bont allegaartje dat één gemeenschappelijke vijand heeft: de democratische lekenstaat. Ultra-liberalen die uitsluitend door winstbejag gedreven worden, artistiek-narcisten, communisten, leden van het AEL, tribalistische groenen, en ex-Dolle Mina’s die hun mannenhaat kwijt kunnen in een actie tegen de “mannelijke” neutraliteitseis, alsof er geen westerse vrouwen zijn die de neutraliteitseis verdedigen.

De verdedigers van het hoofddoekfanatisme, dat dus niet minder is dan een vorm van politiek terrorisme/activisme tegen de lekenstaat, lijden aan een bijzonder soort negationisme: het ontkennen van de ware betekenis van de hoofddoek als culturele gewoonte. Laten we hierbij even vergeten dat het CGKR en een aantal "weldenkenden" als de cultuurrelativist Rik Pinxten, de mening zijn toegedaan dat cultuurkritiek per definitie "racistisch" is, en laten we dit relativisme doorbreken door een duidelijk onderscheid tussen de hoofddoek als dagdagelijkse religieuze gewoonte enerzijds, en hoofddoekfanatisme als politiek activisme tegen de lekenstaat anderzijds.

Het nalezen van islamitische fora, kan daarbij erg verrijkend zijn. Zo lees ik over het “ernstige en diepe moreel” probleem van deze jonge moslima die twee weken stage gaat lopen:

"Ik moet vanaf volgende week maandan 2 weken stage lopen in een kleding winkel.Ik had sollicitatie gesprek en toen vonden ze het geen probleem en vandaag hebben ze me gebeld en ze zeiden dat een hoofddoek niet kan tijdens het stage lopen en dat ik hem af MOET doen of een andere stage adres moet zoeken maar aangezien het nu vakantie is kan ik voor die tijd niet aan een andere stage adres komen.. ik heb me mentor gebeld maar die is op vakantie dus die kan ik ook niet berijken.mijn vraag is nu moet ik mn hoofdoek nou wel afgaan doen ofwat?me ouders zeggen dat het geen probleem is en dat k hem gewoon af moet doen voor die 2 weken stage maar ik zelf wil dat echt NIET"


Waarbij ze volgende adviezen krijgt:

"Wat is het ergste dat je kan gebeuren? Geen stageplek? Een jaartje over doen op school?Weet dat dit allemaal niets voorstelt bij de Toorn van Allah die je op je af kunt roepen...Denk goed na oukhti en doe dit niet! Wat andere ook zeggen, hou je stevig vast aan je geloof en haal je hoofddoek niet weg voor zielige kuffar, hun zijn al gedoemd tot de Hel!"

en ook

"De "zusters" die dezelfde richting als mij volgen op school, droegen hun hijaab tijdens de stage niet. Ik vind dat erg jammer want dan toon je eigenlijk wat de waarde van je hijaab is, weinig dus.Ze zeggen dan: ik ga het enkel nu afdoen voor stage, als ik later werk zal ik het niet uitdoen.Dan denk ik bij mezelf: Als je 1 keer je hijaab uit doet, mag je die eigenlijk in de prullenbak smijten want dan is ie nix meer waard. Als je het toont aan mensen die er geen recht op hebben, dan heb je gewoon afgedaan. Waarom doe je het dan in godsnaam nu uit? Het is maar stage? En als je later geen werk gaat vinden door de hijaab, dan heeft het weinig zin dat je nu wel je hijaab uittrekt voor een paar weekjes. Nuja, deze zusters droegen ook niet de "echte" hijaab(bv: piratendoek) dus dat maakte hun beslissing wss gemakkelijker.Mohim, ik sluit me aan bij de rest...gewoon niet doen. Behou je waarde tegenover Allah(swt), jezelf en je omgeving."

Uit deze voorbeelden blijkt duidelijk dat de inspiratie tot het hoofddoekfanatisme van religieus fundamentalistische aard is.

Moslima’s die hun hoofddoek willen dragen "waar en overal", ongeacht de context, stellen een voorbeeld aan andere moslima’s die er geen wensen te dragen. Wanneer de hoofddoekfanatieken nu onder impuls van de neutraliteitseis hun hoofddoek thuislaten om te gaan werken, verliezen hun intimidaties naar hun “zusters” toe een deel van hun kracht, en de conservatieve islam een deel van zijn macht.

Hoofddoekfanatisme komt voort uit een islamfundamentalistische politieke agenda, tegen de lekenstaat, met het oog op het behoud van de macht van sommige islamautoriteiten en hun greep over de moslimgemeenschap.

Dat ontkennen is een bijzonder negationisme, dat bij de verdedigers van het hoofddoekfanatisme ingang heeft gevonden, en zoals alle negationisme beoogt het ook in dit geval het omkeren van de dader-slachtofferrol: neen hoor, niet de hoofddoekfantatieken zijn destructief, het is de neutraliteitseis die "discrimineert". Niet de door moslimjongeren gemolesteerde hoofddoekloze moslima’s blijken een probleem, maar wel de enkele moslima’s die enkele uren per dag geen hoofddoek mogen dragen.

Dialoog over de neutraliteitseis is nodig, het onder druk van hijab-hysterie intrekken van het "hoofddoekenverbod" zou een misplaatste expressie van lafheid betekenen. En dat is nu juist wat Anissa Temsamani vraagt.

Lees ook deze teksten over hoofddoek en de lekenstaat