7 januari 2013

DE NIEUWE VLAAMSE CONCENTRATIE

CD&V-Wouter Beke en VLD-Gwendolyn Rutten (madam antithees) vinden de kritiek van Elio Di Rupo aan het adres van N-VA-Bart De Wever ongepast. Elio Di Rupo zou zich beter met het beleid bezig houden, in plaats van te focussen op N-VA, zo luidt het.

Die "CD&VLD" opmerking komt neer op het gebruik van de drogreden "valse tegenstelling". Uiteraard is een focus op het beleid nodig, maar waarom zou dit een waarschuwing over het fascisme van N-VA onnodig of onwenselijk maken ? Het is niet dat Elio Di Rupo zich niet met beleid bezig houdt. Probleem is: voor CD&V en VLD is er altijd wel een reden om niet zeggen wat moet gezegd worden en om niet te doen wat moet gedaan worden, nl.principieel afstand nemen van N-VA.

De huidige openbare discussies  over confederalisme hebben dan ook tot doel onder de Vlaamse partijen de violen gelijk te stemmen tegen 2014, u weet wel, wanneer "De Groote Confrontatie" komt met "De Franstaligen". Wou VNV-Staf de Clerq de democratie verbieden om volkse onenigheid te vermijden, N-VA-Bart De Wever wil democratische onenigheid vermijden door alle Vlaams-volksverbonden partijen hetzelfde te laten zeggen. De drie "V"-partijen samen verenigd in één onuitgesproken kartel, zullen de volgende Vlaamse Regering uitmaken. Hoe die Nieuwe Vlaamse Concentratie van N-VA/CD&V/VLD zich zal verhouden tot een federale regering, is een andere vraag. "Confederalisme" is een combinatie-strategie: een quasi-onafhankelijk Vlaanderen in Vlaams-nationale handen. Daarmee overtuigt men elke Vlaams Belanger, zoals ik reeds twee jaar geleden schreef, en zoals ondertussen werkelijkheid is geworden.

Door hun kruiperige houding zijn CD&V en VLD actieve deelnemers van het Vlaams-fascisme. Om aan te tonen dat er wel degelijk zoiets bestaat als Vlaams-fascisme, kan men vertrekken van volgende aanknopingspunten (kenmerken of eigenschappen), zonder daarbij volledig te zijn:

1.    "De hardwerkende Vlaming" in het Vlaams-fascisme komt ideologisch overeen met het "Blond-Haar-Blauwe-Ogen"-type van het Nazisme.
2.    Het streven naar "Eén Gemeenschap" is een ontkenning van menselijke vrijheid
3.    De "Copernicaanse Revolutie" verwijst naar machtscentralisatie in de deelregeringen, niet naar decentralisatie of subsidiariteit met een evenwichtige bevoegdheidsverdeling
4.    "Thuistaal Nederlands" is een anti-democratische machtsoverschrijding en een schending van burgerrechten, en creëert daarvoor een algemeen precedent.
5.    "Nederlands in het Straatbeeld" is een totalitaire wens.
6.    Het Vlaams-fascisme" uit zich als historische nostalgie naar de Vlaamse middeleeuwen, zoals het Mussolini-Italië verknocht was aan de Antieke Oudheid, en produceert urbanistische fake.
7.    De esthetiek van het Vlaams-fascisme is een "Schoon&Proper"-esthetiek.
8.    Wat "Vlaamse" academici met elkaar verbindt, is intellectuele corruptie ten dienste van Vlaams-nationalisme
9.    Het Vlaams-fascisme maakt gebruik van massamanipulatie door middel van de intellectuele valsheid, een overvloed aan drogredenen, media, particratie, onderwijs, academische studies, studiegroepen, toerisme,  erfgoedbeheersing en mogelijk ook de rechtspraak.
10.    Het Vlaams-fascisme verheft de huisarts tot frontsoldaat voor Vlaamse eenmaking.
11.    Het Vlaams-fascisme werkt samen met buitenlandse anti-Belgische krachten
12.    Als anti-Verlichtingsideologie is voor het Vlaams-fascisme de vernietiging van België belangrijker dan de oprichting van een onafhankelijk Vlaanderen
13.    Populitarisme neemt alle ernst weg uit het debat
14.    Kunst wordt geherdefinieerd als Vlaams-nationaal nuttig entertainment

En als de N-VA-cultuur wel degelijk een fascisme is, wat maakt dat dan van wie in de rij staat om met N-VA samen te werken ?

Post Scriptum 7 januari 2013
Gwendolyn Rutten verschafte duidelijkheid over de houding van VLD tegenover N-VA: voor haar is N-VA een partij als een andere en ze heeft geen bezwaren tegen een coalitie met N-VA.  Nochtans noemden verschillende VLD-politici N-VA  recent nog extreem-rechts.

Als N-VA een partij zou zijn  "als een andere", dan zouden meerderheidspartijen zich niet geroepen voelen een oppositiepartij te verdedigen. Op dit ogenblik bestaat er geen Vlaamse partij die niet op één of andere manier een coalitie heeft afgesloten met N-VA, en door alle Vlaamse partijen wordt N-VA als een normatieve censuurcommissie ervaren waartegenover ze verantwoording verschuldigd zijn.Wie na 2014 in het Vlaams Gewest een politiek mandaat wil uitoefenen, zal daartoe de formele toestemming van N-VA-partijbestuur nodig hebben, en dat weten Gwendolyn Rutten en Wouter Beke ook wel. Verder is kritiek op N-VA een Vlaams-taboe, en is het voor een inwoner van het Vlaams Gewest onmogelijk om daadwerkelijk anti-N-VA te stemmen. De enige anti-N-VA stem, is de Blanco-stem.

N-VA een partij als een andere noemen, is dan ook pure hypocrisie. De werkelijkheid is dat CD&V en VLD voor 2014 reeds voorakkoorden hebben met N-VA, voorakkoorden die ze niet willen compromitteren.Geen opmerkingen: