28 november 2015

DE TWEELING-AANSLAGEN

Kapitalisme en jihadisme zijn rechtstreeks met elkaar verbonden. Jihadisme is als één van de schaduwen van het kapitalisme. Jihadisme en kapitalisme verhouden zich tot elkaar zoals delirium tremens en alcoholverslaving. Je kan niet over het ene spreken, zonder het andere te vermelden. Wie het jihadisme wil vernietigen zonder het kapitalisme in vraag te stellen, is als een hond die achter zijn staart aanholt.

Anders Breivik zit comfortabel in een Noorse cel. Wie zou suggereren dat een doodstraf voor hem niet misplaatst zou geweest zijn, krijgt de hele EU-ideologie over zich. Jihadisten worden genadeloos afgeschoten. Waar zit het verschil ?

Bij de schietpartij op de kantoren van Charlie Hebdo vielen vele doden en gewonden, maar er werden nauwelijks maatregelen genomen. Nu kondigt de Franse regering een afwijking op de mensenrechten aan. Waar zit het verschil ?

Vele slachtoffers vielen bij de aanslag op de concertzaal Bataclan en op argeloze terrasbezoekers elders in Parijs. Deze mensen waren echter niet het doelwit van de aanslag. De kapitalistische economie was het des te meer. Daarin ligt het verschil.

Nu het globaliserende kapitalisme, dwz het economisch fascisme  bedreigd wordt, komen de USA, Rusland en Europa in beweging. De slachtoffers doen er voor hen niet toe, wat telt voor hen zijn economische belangen.

Niet alleen in Parijs werd een aanslag gepleegd, ook in Brussel was zulks een week nadien het geval. De aanslag in Brussel werd niet gepleegd door jihadi's maar door de Federale Regering. Er werd niet geschoten, maar de geweren stonden paraat. De kosten zijn hoog. Het opzet van de Federale Regering was een xenofobe sfeer te creëren, teneinde het azielbeleid te verharden, en een "terreur-commissie" op te richten (en waarom zelfs geen "Europese CIA" ?). Zonder de schertsvertoning van Charles Michel en Jan Jambon over "des indications relativement précises"  zou daarvoor geen draagvlak in de bevolking bestaan hebben. Hoe dan ook, de N-VA beschikt nu over haar persoonlijke Gestapo, met de burgemeester van Edegem in de rol van Hermann Göring.

Het is van het allerhoogste belang het rechtstreekse verband tussen kapitalisme en jihadisme te begrijpen. Het kapitalisme dat na de val van de Berlijnse muur is beginnen globaliseren, werd niet alleen groter, maar het heeft al doende een totalitaire wending gemaakt: het werd globaal economisch fascisme. Ontmenselijking behoort tot diens basiskenmerken. Ontmenselijking, omdat onder invloed van het economisch fascisme mensen worden ontdaan van hun ethisch besef, en zo ook van hun gedeelde menselijkheid. Winst is van een economisch gegeven een ethische norm geworden. Moraliteit is gedumpt als sentimentaliteit. Een plezierreisje naar Africa om Groot Wild te gaan schieten, is geen probleem. Een plezierreisje naar Parijs om mensen te vermoorden, dat kan niet. Waarom? Het economische is het morele geworden, of, beter: het morele werd irrelevant verklaard.

Ten gevolge van die ontmenselijking ontstaat bij vele burgers, en vooral bij jongeren,  een immense innerlijke leegte, een vacuüm. Meestal wordt dit vacuüm opgevuld met shopverslaving, met reizen te pas en ten onpas, met naar debiliserende programma's kijken. Die "cool zijn". Er bestaat nu echter een alternatieve manier om die leegte te vullen: de jihadi's vervoegen. De ideologie van het jihadisme wordt aangereikt door het IS. De leegte die ze opvult, werd voorbereid door het kapitalisme.

Een tweede verband tussen kapitalisme en jihadisme ligt in de standaardisering van cultuur en levenswijze door het economisch fascisme. Het geglobaliseerde kapitalisme steunt op de veralgemening van "het kapitalistisch pensée unique", waaraan de burgers verwacht worden zich te conformeren op straffe van uitsluiting. Men wordt verwacht op facebook te zijn, schaamhaar te scheren, te gillen bij een bevalling en het moederschap uit te stellen en maar niks te vinden; elke vrije dag op reis te gaan, een flesje water op zak te hebben; een smartphone bezitten en er permanent online op te zijn; van seks te hebben , maar geen duurzame relatie; cola but no sugar. De kapitalistische standaardisering van het dagelijks leven stelt een dubbel probleem: dat van dwang, en dat van inhoud. Het is niet ondenkbaar dat mensen zich gedwongen voelen tot een levensstijl die ze intrinsiek immoreel vinden. Zich conformeren betekent ontmenselijken. Zich niet conformeren betekent uitgesloten worden. Gelukkig bestaat er tegen uitsluiting, en dus tegen het economisch fascisme, een wapen: creativiteit. Maar die is niet iedereen gegeven.

Voor jihadi's is het echt niet moeilijk om het Westen als een Kwaad af te schilderen. Het is er één, of beter gezegd, het economisch fascisme is een historisch kwaad. Maar, net zoals niet alle moslims jihadisten zijn, zo zijn niet alle Westerlingen economisch fascisten.

Aangezien dus de kapitalistische economische belangen bedreigd worden, schakelen de Westerse overheden een versnelling hoger. Blinde anti-terreur is echter ook terreur. Een militaire interventie in Syrië is zeker verdedigbaar, maar een interventie om de rust te herstellen, is niet hetzelfde als een "Vernietigingsmissie tegen De Barbarij". De Iraakse "Comical Ali" heeft er broertje bij gekregen: "Comical Swa". Unisono zingen zij: "We will slaughter them all !"

Men kan het islamistisch terrorisme niet ontmantelen zonder het geglobaliseerde kapitalisme te ontmantelen, en alleen daarom al zal het nog lang blijven bestaan.

Het is noodzakelijk om uit te gaan van "het primaat van het bouwen aan het goede". Als ieder het kwaad van een ander bestrijdt, en daarin zijn zingeving vindt, vergaat de wereld in oorlog en geweld. Als ieder zich richt op het bouwen van een harmonieuze samenleving, het kwaad in zichzelf bijstuurt, en, waar nodig maar van bijkomend belang, het externe kwaad beperkt, is er tenminste een kans dat onze samenleving, de natuur en onze planeet ondanks alles, nog een toekomst heeft.


1 opmerking:

Unknown zei

Knap geschreven! En heel mooi een aantal verbanden gelegd die niet veel mensen maken. En een oplossing!: Creativiteit aka 'The Force'