18 september 2007

DAG 100: GEEN WANTROUWEN ?

In België anno 2007 belichaamt CD&V het kwaad in de geschiedenis. De partij is een samenraapsel geworden van bedriegers en moreel minderwaardige creaturen. En open-VLD doet haar uiterste best om het Vlaams Kartel te overtreffen in flamingant opbod. Dat is mijn besluit na de interviews met de partijvoorzitters in Terzake vandaag.

Nog steeds is de VRT-presentatie van communautaire onderwerpen een prestatie in non-journalistiek, waarbij Tim Pauwels er niet in slaagt zijn geliefkoosd "Wij Vlamingen" te overstijgen. Dat meer dan de helft van de inwoners boven de taalgrens een afkeer heeft van de "Vlaamse eisen", belet hem niet om de fictie levend te houden dat er een Vlaamse consensus zou bestaan.

Welke leugens mochten we vandaag als kijkers vernemen uit de monden van de Vlaamse politieke kaste?

CD&V-leugen nr.1: "Wij onderhandelen niet over een splitsing van België"
Niets is minder waar. Er is slechts een minimaal verschil tussen een "onafhankelijk Vlaanderen" en een "zelfstandige deelstaat" Vlaanderen. "Volk, word (Deel)Staat" is de leuze. Er bestaat geen tegenstelling tussen confederalisme en separatisme, maar wel tussen confederaal-separatisme en federaal-unionisme. Die tegenstelling, tussen confederaal-separatisme en federaal-unionisme, is al evenmin gebonden aan taalgroepen, maar bestaat aan beide zijden van de taalgrens.

CD&V-leugen nr.2: "Wij zijn niet onverzettelijk"
Weerom een flagrante leugen. CD&V heeft bij herhaling gezegd dat ze niet in een regering zou stappen zonder vergaande staatshervorming, dit is, zonder overgang naar een confederaal model, dwz zonder "Copernicaanse revolutie". Jo Vandeurzen herhaalt nog steeds het CD&V standpunt.

VLD-leugen nr.1: "De Vlaamse eisen zijn redelijk"
Het sterk doorgedreven federalisme van Bart Somers is de facto een vorm van confederalisme. Het is niet omdat de "Vlaamse eisen" net geen separatisme zijn, dat er enige redelijkheid in zou schuilen.

Regionalisering als "rechtmatig", als een soort “natuurrecht” voorstellen, is immers al een blijk van uitgesproken onredelijkheid. Het zou Bart Somers wat eerlijker maken, mocht hij spreken over regionalisering ipv over staatshervorming, want een staatshervorming kan ook herfederaliserend zijn.

Evenzeer de volledige verantwoordelijkheid voor de crisis in de regeringsonderhandelingen bij "de Franstaligen" leggen, is op zich al een blijk van manifeste flamingante onredelijkheid en onverantwoordelijkheid. "Vlaanderen" radicaliseert ook niet: Vlaanderen polariseert, dat is heel wat anders.

VLD-leugen nr.2: "Een gepast sociaal-economisch beleid kan alleen door regionalisering"
Deze leugen deelt open-VLD met andere partijen uit de Vlaamse politieke kaste. Het gaat om een leugen, omdat niet bewezen is dat regionaliseringen een werkzaam beleidsmiddel zijn, laat staan het beste beleidsmiddel. Ook is er het probleem dat regionaliseringen voor Vlaams-nationalisten als Bart Somers een onomkeerbaar karakter hebben, en daarom niet als een gewoon beleidsinstrument kunnen beschouwd worden.

Bart Somers wist te melden dat er "geen wantrouwen" is op communautair vlak tussen open-VLD en het Vlaams Kartel CD&V/N-VA. Dat hadden we al wel begrepen: dat Bart Somers de “V” van VLD als “Volksunie” invult. En juist dat is een ware schande, want daardoor verkiest open-VLD als "liberale" partij het taal-en cultuurfundamentalisme van de freaks van "Vlaamse identiteit" boven het recht op redelijke zelfbeschikking van de burgers.

De Vlaamse politieke kaste blinkt uit in bezetenheid door Vlaams-nationalistische obsessies, in politieke onkunde en in morele onverantwoordelijkheid.

De weg naar een nieuwe regering is anders erg duidelijk: open-VLD kiest de kant van MR, tegen N-VA, waartegen het een veto stelt. CD&V stelt intern orde op zaken en verzaakt aan confederalisme. Op die basis kunnen contacten gelegd worden met andere partijen. Om uiteindelijk langs de weg van herfederaliseringen een regeringsakkoord af te sluiten voor een federale regering met het oog op een federaal België.

De sleutel tot een nieuwe regering ligt bij CD&V, maar die is op dit ogenblik in de ban van reactionair VLaams-nationalistische luchtspiegelingen, en zo lang dat duurt, is de kans op succesvolle regeringsonderhandelingen bijzonder klein, zo niet: onbestaande.

Geen opmerkingen: