6 september 2007

GEERT @ THE FUNDI’S

Mechelen, 25 maart 1941: de gemeenteraad van Mechelen komt voor de laatste maal bijeen. Door een verordening van de Duitse bezetter werd de bevoegdheid van de gemeenteraad overgedragen op het college van burgemeester en schepenen van de Stad Mechelen. Op 3 juli werd de VNV-er Camille Baeck burgemeester en hij zou dit gedurende de hele oorlog blijven. Daags voor de bevrijding in september 1944 verdween hij met de noorderzon. (Bron: Sabine Deboosere, "Mechelen in de Tweede wereldoorlog" , Lannoo 1990)

Onder het bewind Camille Baeck werd Mechelen een "Vlaamse stad". Neutraal stadspersoneel werd ontslagen en vervangen door flaminganten. Door middel van “verjonging” werden oudere Belgisch gezinden verwijderd uit politieke ambten en vervangen door "Vlaamse" die Duitsgezind waren. En om het bestuur aanvaardbaar te maken, spanden zowel de Duitse bezetters als de VNV-stadsbestuur zich in om "sympathiek" over te komen bij de bevolking.

Het vieren van 21 juli, de Belgische nationale feestdag, was verboden: alleen een mis-ter-ere-van in de kerk kon nog. Op 26 september 1941 organiseerde Camille Baeck een academische zitting op in de Mechelse Stadsschouwburg, met als ere-gast Staf de Clerq. Later werd het "Nationaal Cultuurverbond voor Mechelen" opgericht, dat culurele verenigingen controleerde op voldoende "Vlaamse identiteit". Hoogtepunt van al dit Vlaams gedoe waren de "Nationale Cultuurdagen voor Vlaanderen" op 13 juni 1943, een groot volksfeest met als gastspreker Cyriel Verschaeve. Hij sprak de rede uit: “De Grootheid van Onze Cultuur”.

Het VNV had uiteraard sympathisanten in Mechelen (de Vlaamse Concentratie van KVV/VNV/Rex had 40% behaald bij de laatste verkiezingen, evenveel als de CVP in 1946) en die “Vlaamse vrienden” kwamen opdagen o.m. tijdens één van de laatste bijeenkomsten gemeenteraad, eind augustus 1940. De VNV-fans maakten tumult om de zitting onder leiding van burgemeester Karel Dessain te verstoren, en wanneer ze werden aangemaand tot stilte, begonnen ze luidkeels "De Vlaamse Leeuw" te zingen.

Maar de VNV-oorlogsburgemeester Camille Baeck had ook oog voor de kleine dingen. Zo verbood hij de lessen in Franse Voordracht aan het Stedelijk Conservatorium van Mechelen, en een notenleer boekje "Solfège" werd haast gecensureerd wegens een "Franstalig titelblad". Men kon Camille Baeck er echter van overtuigen dat in het notenleerboekje alleen onschuldige muzieknoten stonden, en zo liet deze échte Vlaming de zaak rusten. En Camille Baeck had soortgenoten: het Vlaamse Kruis weigerde zijn medewerking met de luchtbescherming, omdat die tweetalige aanplakbrieven verspreidde.

Met die haat tegenover tweetaligheid worden we moeiteloos naar vandaag anno 2007 teruggevoerd, nu de Vlaamse Leeuw opnieuw weerklinkt voor en op menig "Vlaams" stadhuis. Met één verschil: de afkeer van tweetaligheid heeft een aureool van "beschaving" meegekregen, dank zij het kwaliteitslabel dat die ontving van de Vlaamse Regering.

Zo is er Sp.a-politicus Frank Vandenbroucke die kleuters voortijdig naar school wil dwingen, opdat ze beter Nederlands zouden leren. Diezelfde Vlaams-nationalistische minister wil de besturen van sportclubs verplicht eentalig Nederlands maken, en is voorstander van het beboeten en bestraffen van ouders die onvoldoende Nederlands met hun kinderen spreken.

Zo is er open-VLD politicus Marino Keulen die geen sociale woningen wil verhuren aan wie onvoldoende Nederlands kent, en die tweetalige borden liet verwijderen.

En zo is er N-VA-politicus Marc De Mesmaeker die al eerder een voorstel van decreet indiende om Nederlands te verplichten op marktplaatsen.

De gemeente Halle voorziet iedereen die een tweetalig bord op de openbare weg plaatst van een boete van 250 Euro. De Vaste Commissie Taaltoezicht is de nieuwe zedenpolitie, ze zijn vast inspiratie gaan opdoen in Iran, en voor wie twijfelt is er de site "taalwetwijzer" . "Mag deze folder in het Frans ?" . Ah ba niejet natulèk, in Vlondere Vloms ! Alles ter bescherming van de "Vlaamse identiteit". De VRT heeft er al een bijzonder CEO-voor, voor deze "Vlaamse Identiteit", en de specialist ter zake heet Geert Bourgeois.

"Zonder identiteit is er geen toekomst" weet Geert Bourgeois te vertellen, vandaag in een opiniestuk in De Morgen. Daarin is hij wat ontstemd omdat de jonge open-VLD schepen van Gent, Mathias De Clerq, het aangedurfd heeft zich kritisch uit te laten over Vlaams-nationalisme. "Een dodelijk gif" noemt hij het, een schande , vindt Geert Bourgeois.

"Zijn vocabolarium over Vlaamse nationalisten is niet fraai" lees ik, en dat kan zijn, maar het is wel accuraat, ter zake en naar waarheid. Want Vlaamse nationalisme is wel degelijk een sluipend gif dat de rede verlamt, een Vlaamse Pest. Geert Bourgeois vindt dat Herman De Croo mag beledigd worden (want "hij is begonnen" ) door Bart De Wever, maar hij vergeet erbij te zeggen dat het aantal beledigingen van Bart De Wever ten aanzien van Nederlandstalige Belgen even groot is als het aantal waterdruppels dat uit zijn douchekop komt. De schijnheilige steriliteit vervat in deze opmerking van Geert Bourgeois, verraadt bovendien zijn kleinburgerlijke obsessie met een "proper" Vlaanderen.

Vrijheid is voor Geert Bourgeois ondergeschikt aan "plichten tegenover de gemeenschap" , maar daar bedoelt hij niet concreet "de medemensen" mee, maar wel abstract "de Vlaamse natie". "Identiteit is het antwoord op de mondialisering" , voegt Geert Bourgeois er nog aan toe, waarmee hij mijn stelling bevestigt dat Vlaams-nationalisme niets minder is dan massahysterie als reactie op de globalisering. Bart De Wever had in een eerder giftig opiniestuk tegen Paul Goossens al gesteld dat de kritiek van linkse Belgisten onzin was. Flaminganten zijn reactionair, en daarmee bevestigt ook Bart De Wever mijn analyse van de Vlaamse Pest, dwz Vlaams-nationalisme is Vlaams-fundamentalisme.

Volgens Geert Bourgeois is alle kritiek op Vlaams-nationalisme bedoeld om "N-VA aan te wijzen als oorzaak van de impasse op Hertoginnedal" . Hoe? Is dat dan niet zo? Natuurlijk, N-VA zit alleen aan bij de regeringsonderhandelingen bij gratie van CD&V, die nog steeds uitblinkt in schuldige nalatigheid omdat CD&V vasthoudt aan het Vlaams Kartel, de "reïncarnatie" van de Vlaamse Concentratie van 1940. Met N-VA erbij, is de kans zo goed als onbestaande dat er een federale regering komt: dat is de huidige verantwoordelijkheid van CD&V, en in mindere mate van open-VLD.

Ronduit walgelijk (niet fraai maar wel adequaat woordgebruik) wordt de tekst van Geert Bourgeois wanneer die zich als Vlaams-nationalist vergelijkt met Khadja Nin of met Mohandas Gandhi. Khadja Nin pleit voor universele menselijkheid, niet voor regionalistische bekrompenheid. Gandhi ging in hongerstaking tegen separatisme, dwz tegen de afscheiding van Pakistan, een hongerstaking die hem bijna zijn leven kostte, en waarom hij daarna vermoord werd door een fundamentalistische Hindu. Separatisme en dekolonisatie zijn niet hetzelfde, eerder elkaars tegengestelde.

Dat Geert Bourgeois de nagedachtenis van Gandhi beschimpt, bekladt en onteert door ze te misbruiken voor zijn intrinsiek immorele politieke agenda, illustreert nogmaals de misvormde persoonlijkheid van vele Vlaams-nationalisten die zonder scrupules geen middelen ontzien om hun anti-democratisch streven te verwezenlijken.

Want, in tegenstelling tot wat Geert Bourgeois laat uitschijnen met de klacht dat men "zijn overtuiging niet respecteert", is Vlaams-nationalisme geen louter overtuiging, geen louter mening, evenmin als racisme dat is, maar een intrinsiek immorele ideologie en een immorele praxis. Vlaams-nationalisten, dat zijn de Vlaamse fundi’s, en Geert Bourgeois, wel die is daar ééntje van. En zijn of hun fundamentalisme, hoeven we helemaal niet te respecteren, maar wel te bestrijden. Dat was in 1940 zo, en dat is nu nog het geval.

Dit menu van het Zeelandse restaurant "Auberge de Campveerse Toren" kan wel in het Nederlandse Veere, maar alvast niet meer in het Vlaamse N-VA-country, want de Vlaams-nationalistische zedenpolitie verbiedt het:

Zalm in olijfolie gemarineerd, crème van champignons en krokant van ui
Saumon mariné à l'huile d'olive, crème de champignons et croquant d'ognions
en/of
Pata negra ham met gegrilde courgette, gepocheerd ei en crostini Jambon
Pata Negra, courgette grillé, oeuf poché et crostini
en/of
Heldere garnalen bouillon
Consommé de crevettes
en/of
Gegrilde tarbotfilet, risotto met groene asperges en zomertruffel, waterkerssaus
Filet de turbotin grillé, risotto aux asperges vertes et truffe d'été, crème de cresson

*
Zeebaars, jus op de wijze van Bouillabaisse met mosselen en zeegroenten
Bar, jus à la Bouillabaisse, moules et légumes de mer
of
Gebraden Iberico varkenslende, z'n jus met tuinkruiden en kappertjes
Carré de porc Ibérico rôti, son jus aux fines herbes et câpres

*
Bettine geitenkaas met "pruimenboterhammen"
Fromage de chèvre Bettine, tartine aux prunes
of
Tiramisu, gemarineerde aardbeien en chocoladesorbet
Tiramisu aux fraises marinées et sorbet au chocolatMaar het ziet er wel lekker uit, ongeacht de taal.

Geen opmerkingen: