9 juli 2008

VLAANDEREN FASCISTENLAND: HOE LANG?

Nu we boven de taalgrens definitief beland zijn in Vlaanderen fascistenland onder het bestuur van een soort "politiek correcte junta" met aan het hoofd Kris Peeters, kunnen we ons afvragen wat de omvang van die betreurenswaardige periode in de geschiedenis van ons land zal zijn.

Enkele vergelijkingen met voormalige buitenlandse junta's kunnen daarbij helpen. Het bewind van Generaal Franco in Spanje duurde van 1939 tot 1975. De Argentijnse junta van 1944 tot 1990, de Chileense junta van Generaal Pinochet van 1975 tot eveneens 1990. In Griekenland duurde het kolonelsregime "slechts" van 1965 tot 1975, maar Mussolini hield stand van 1922 tot 1944.

Vraag is dus hoe lang het "politiek correct"- en taalfascisme van de Vlaamse Regering ons land zal vergiftigen.

Zoals in elke junta komen ook in de Vlaamse junta van Kris Peeters de burgerrechten onder druk. "Muilkorven" is een ordewoord van flaminganten ten overstaan van alles en iedereen die een "onvlaamse" mening verkondigt. En dus worden internetverkeer geblokkeerd, krantencommentaren uitgezuiverd, theatervoorstellingen verboden en tegenstanders geïntimideerd.

Andere flamingante ordewoorden zijn uiteraard lieftalligheden als "aanpassen of opkrassen", het weigeren van woonrechten, kliklijnen, kinderen weigeren op speelpleinen, boetes voor wie niet "inburgert", enz.

Velen zijn benieuwd naar wat de communautaire deadline van 15 juli 2008 zal brengen. Maar die is al achterhaald door de feiten, het doet er niet meer toe. De stap van een democratisch federaal gewest naar een fascistische deelstaat-junta, heeft de Vlaamse Regering in de loop van dit jaar 2008 immers definitief en objectief gezet.

Vlaanderen fascistenland is realiteit. Vraag is voor hoe lang: "Vlaanderen fascistenland 2008-?" De toekomst zal het leren, de toekomstige geschiedenisboeken, die zullen het onthullen.

Geen opmerkingen: