21 oktober 2010

EINDELIJK !!

Rudy De Leeuw van de socialistische vakbond ABVV riep vandaag op tot progressieve frontvorming tegen N-VA. De enige bedenking die ik daarbij maak is: waarom heeft dit zo lang geduurd, waarom nu pas ? Ook in 1940 was het de vakbond die de socialistische partijleiding van Hendrik De Man liet staan voor wat ze was, en die verzet tegen het VNV organiseerde. Eindelijk ziet men een echte, officiële anti-N-VA stellingname in deze politieke en maatschappelijke crisis.

Tegelijkertijd werd Johan Vande Lanotte benoemd tot bemiddelaar tussen partijen die hun mislukking reeds bewezen hebben. Johan Vande Lanotte dus, van wie Willy Claes - die zich profileert als Vlaemsch politicus (!) - in juli zei dat hij een geschikt informateur zou zijn, omdat Johan Vande Lanotte zeker “onverdacht was van enig Belgicisme”.

Nu moet ik zeggen, iedereen mag mij verdenken van Belgicisme. Voorlopig is het ook nog geen misdaad om Belgicist te zijn. Ik woon ik België, ik heb een Belgisch paspoort, mijn familie woont al minstens 400 jaar in Mechelen, ik ben Belg en Belgicist. Als humanist ben ik gehecht aan het liberale aspect van de Belgische Revolutie, tegen het reactionaire Europa van Klemens von Metternich. Waar zit het gebrek aan logische consistentie in die houding ?

Hoe zal de bemiddelingsopdracht van Johan Vande Lanotte verlopen ? Kort en bondig: vanuit de huidige "formule met zeven", of een andere “met N-VA”, wordt het een mislukking. Mocht er wél een regering voortkomen “met N-VA”, dan kan Johan Vande Lanotte de geschiedenis ingaan als wie fascisten en separatisten federale macht gaf. De opdracht van Johan Vande Lanotte kan alleen slagen, als hij de vorming van een regering van Nationale Eenheid beoogt.

“Progressieve Vlaamsgezindheid” bestaat niet, want de essentie van Vlaamsgezindheid is verstikkend identiteitsdenken. Onder meer daarom ben ik, naast Belgicist, uitgesproken anti-flamingant.

Dames en Heren democratische politici, doe nu eens eindelijk wat eerbaar is, en negeer de Europese dictaten over het koesteren van fascisten (zoals in Nederland gebeurt): neem stelling “tégen N-VA”, en maak een regering “zonder N-VA”. Zich bevrijden van Vlaams-fascisme is ook emancipatie.

N-VA is een fascistische partij. Democraten gaan daarmee niet in coalitie, toch niet als ze in het bezit zijn van enig zelf-respect.

Geen opmerkingen: