6 mei 2010

TEGEN VULKAANAS KAN MEN NIET STEMMEN

Om het regime van Vlaanderen-fascistenland in één begrip te omschrijven, lijkt me de term "populitaire schijn-democratie" een gepaste keuze. "Schijndemocratie" is duidelijk: het ziet eruit als een democratie, maar het is een fascisme. De term "populitarisme", als samenvoeging van populisme en totalitarisme, werd door Geneviève Petit geïntroduceerd in "La face cachée du StarAc'" . Sterker nog dan het popularisme van bv. Berlusconi, draait populitarisme om verregaande media- en massamanipulatie met onderdrukking van het individu tot gevolg.

In zulk een regime beleven we een hutsekluts van politiek, bekendheid en academische expertise. Vlaamse politici gedragen zich als BV's en geven "academisch" commentaar bij de actualiteit. Politologen zoeken de media-aandacht en presenteren hun persoonlijke meningen als expertise. Bekende kleinkunstenaars nemen politieke standpunten in, ongehinderd door gebrek aan politieke kennis. Politiek wordt infotainment, erger nog: infotainment wordt politieke actie.

Een ander kenmerk zou ik hieraan willen toevoegen: een soort politiek "neo-corporatisme". Waarlijk democratische partijen hebben een duidelijke ideologie, en vertegenwoordigen een welomschreven maatschappelijke belangengroep. Niet zo in Vlaanderen-fascistenland: daar staan "Allen voor Iedereen". De politieke partijen werden omgevormd tot politieke bedrijven. Zoals Coca Cola handelt in frisdrank, zo handelen de politieke partijen in macht: ze stellen niets meer voor en vertegenwoordigen niemand, behalve de politieke kaste zelf.

Wat te kiezen bij de federale verkiezingen van 13 juni 2010, waarvan de vervroeging uitgelokt werd door het politiek terrorisme van Alexander De Croo ?

Hier en daar tracht men de verkiezingen te duwen richting "voor of tegen N-VA". Nu vind ik zelf, "fier en anti-flamingant", de N-VA een verderfelijke politieke partij. Maar wie om communautaire redenen louter "anti N-VA" kiest, zal misschien plots zonder het te weten toegestemd hebben in een verhoging van de pensioenleeftijd, of wat ook. En wat daarbij "het kleinste kwaad" is, lijkt me niet echt duidelijk.

Overigens ben ik niet zo bezorgd over een mogelijk succes van de N-VA. De 33% van de Forza Flandria zal niet al te sterk veranderen, en drie Vlaamse Leeuwen samen in één kot, zullen elkaar wel opvreten. Anderzijds, omdat alle Vlaamse partijen compulsief herhalen dat "meer-Vlaanderen" noodzakelijk is, kiezen velen dan maar voor het "origineel": N-VA. De zgn. traditionele partijen promoten wat ze bestrijden: il faut le faire !

De Vlaamse politiek is een maatschappij binnen de maatschappij geworden, een kaste die zich aan de burgerbevolking vergrijpt en haar onderdrukt. In Vlaanderen-fascistenland is stemrecht niet langer een onderdeel van een democratisch beslissingsproces, maar een element ter repressie van de burgerbevolking. Het moreel appel aan de bevolking, alsof haar keuze de toekomst van ons land bepaalt, is een zwaar misbruik van de verantwoordelijkheidszin van de burgers. Wie zich daar tegen verzet is "terecht dissident" en niet "anti-politiek verzuurd".

Er zijn er die zich politiek engageren, er zijn er die zich van de politiek afkeren. Beide categorieën hebben naar mijn mening ongelijk: het is goed om in onze politiek geïnteresseerd te zijn, maar niet als in een verschijnsel waaraan men participeert, maar zoals men aandachtig het verloop van een natuurramp volgt: voor of tegen vulkaanas kan men niet kiezen.

U zal het ondertussen begrijpen: bij de federale verkiezingen van 13 juni 2010 zal mijn stem blanco zijn.

1 opmerking:

Unknown zei

Beste Peter,

Als vertegenwoordiger van'BLANCO maakt er een punt van' ondersteun ik jouw schrijven. Het zou ook weer eens goed zijn als politiek zich buigt over de 'Hervorming van de kieswet.
Het zou naar de toekomst toe een aantal problemen kunnen voorkomen.

Vriendelijke groet,

Frits van der Wens

www.stemblanco.be