23 mei 2008

"DE MORGEN" GEBLOKKEERD

De driestheid van het flamingant krapuul ter bestrijding van het slecht imago van Vlaanderen, zowel internationaal als in België, neemt dag na dag toe. Nutteloos gespartel in het wijwatervat, want, zoals ik in de vorige post reeds schreef, dat Vlaanderen een verkrampte regio is waar de minderheid van politiek-correcte fascisten het voor het zeggen heeft, is een uitgemaakte zaak.

Dat ook Vlamingen, dwz Nederlandstalige Belgen, die mening delen, mag niet gezegd worden. Zo vermaande Kris Peeters vandaag nog "de Franstaligen" in verband met het bekladden van Vlaanderen. Slecht voor België, vindt Kris Peeters. Of het flamingant beschimpen van "de Franstaligen" dan wél goed is voor België, is blijkbaar een ander probleem.

De flamingante blauwvoetpassie begint stilaan buiten zijn oevers te treden. Socialisten zijn Vlaams-nationalist geworden, Vlaams-nationalisten, het Vlaams Belang inbegrepen, staan te springen om zich echt ende waarlijk sociaal voor te doen. Die combinatie van "sociale" bevlogenheid met nationalisme is niet nieuw in de geschiedenis. En ook nu gaat ze samen met het verkondigen van grote complotten.

Het internationaal slecht imago van Vlaanderen beantwoordt immers aan geen realiteit, volgens Kris Peeters e.a. flaminganten tenminste, maar is het resultaat van één groot anti-Vlaams complot van de internationale francofonie, waartoe zelfs de International Herald Tribune behoort.

En aldus is de flamingante massahysterie, de Vlaamse Pest, compleet.

Dit is een kort bericht, ik had het op een "krantencommentaar on-line" kunnen posten, bij het item vandaag over de fratsen van Kris Peeters. Maar dat is onmogelijk, want wie echt kritiek heeft op het flamingantisme van de Vlaamse Regering, krijgt dit als antwoord bij het Vlaams-commercieel gazetteke "De Morgen": "Uw account is geblokkeerd" .

En daarmee blijkt ook de "Vlaams-progressieve" krant "De Morgen" een onvervalste waterdrager voor de flamingante Vlaamse Regering. Waarvan akte, uiteraard.

Censuur en massahysterie, twee basisbestanddelen van dit flamingant politiek-correct fascisme. En voor hoe lang zal het nog "politiek-correct" blijven? "De Morgen" is alvast op de "goede" weg.

2 opmerkingen:

leorex zei

Peter,

Ik ben, zoals je weet, een republikeinse Vlaams-nationalist. Wij zullen nooit dezelfde politieke gedachte(n) delen. Maar dat "De Morgen" u weert van het forum vind ik erover. Wat dat betreft huldig ik steeds het gezegde van Voltaire: "Ik verafschuw uw mening, maar zal er alles aan doen opdat gij ze kunt verkondigen."
Met vriendelijke groeten,
Leo Van Rillaer - Deurne

Peter Van de Ven zei

Dag leo,

Eigenlijk maakt het niet veel meer uit, dwz "De Morgen" mag haar commentaren en krant samen opbergen op een plaatske waar de zon niet schijnt.

De krant blijkt niet meer dan de kritiekloze waterdrager van de Vlaamse Regering en van Marino Keulen in het bijzonder, bovendien opgesloten in het navelstarend narcisme van haar redactie&friends. "De pot op" ermee dus.

Vraag is alleen deze, voor jou: is in praktijk dit blokkeren van internetverkeer nu net niet een noodzakelijk gevolg van de "Vlaanderen-Vlaams"-logica?

Is er, met andere woorden, geen contradictie tussen je affectie voor Voltaire en je activisme voor een Vlaamse Staat?

Voltaire is immers intrinsiek verbonden met de waarden van de Franse revolutie, en op 11 juli leggen de flaminganten bloemen bij de monumenten van de boerenkrijg, tegen de "republicaanse sansculotten". Met Nederlands als taal van de contra-revolutie, van de restauratie, van de herkerstening.

Misschien om over na te denken, maar in elk geval bedankt voor je berichtje.

Peter Van de Ven