17 augustus 2007

BART SOMERS, flamingant

Veranderde VLD in december met het oog op de verkiezingen van juni 2007 van naam tot "open VLD", de VLD voorzitter Bart Somers sluit de partij opnieuw en begrijpt overduidelijk de "V" van VLD als "Volksunie". De Volksunie is dan ook de partij van herkomst van Bart Somers, als ook van verschillende andere VLD-onderhandelaars in Hertoginnedal.

Dat de ex-Volksunie sterk oververtegenwoordigd is bij de regeringsonderhandelingen in Hertoginnedal, zal zeker niet vreemd zijn aan de daar heersende communautaire crisis.

Dit Vlaams-nationalistisch accent van de Vlaamse onderhandelaars wordt versterkt door hun gebrek aan federale ervaring. Bart Somers is nog nooit minister geweest in een federale regering, maar was in een vorig leven wel Minister-President van Vlaanderen.

De pro-Belgische koers die open-VLD had uitgestippelde voor de verkiezingen, is ondertussen lang vergeten, vanaf nu zit Bart Somers als promotor van "De Hardwerkende Vlaming" op één lijn met de confederalistisch-separatistische agenda van CD&V/N-VA. Dat zulks niet minder is dan kiezersbedrog, schijnt Bart Somers niet te deren.

Bart Somers staat niet alleen op één lijn met die ander Bart, De Wever ( u weet wel, "Zelfs een varken schijt niet waar het eet"), hij blijkt zelfs het voortouw te nemen van de infantiele "Vlaamsche strijd tegen de Franskiljons". Niet Jo Vandeurzen, niet Bart De Wever, maar wel Bart Somers trad gisteravond naar voor als spreekbuis en woordvoerder van de flamingante fractie in Hertoginnedal.

Het Vlaams-nationalistische commentaar van open-VLD/CD&V/N-VA was bijzonder onderbouwd: alle Vlaamse eisen zijn rechtmatig, ernstig, wel doordacht en constructief en alle Franstalige eisen brengen de Belgische evenwichten in gevaar , zijn arrogant, onaanvaardbaar, destructief, niet-ernstig, en vooral “idioot”, dat laatste aldus "het varken dat niet schijt waar het eet", Bart De Wever.

De koers die Bart Somers hiermee voor zichzelf en voor open-VLD uitzet, is bijzonder riskant. Net als Yves Leterme loopt hij het risico zich zodanig flamingant te verbranden dat hij zichzelf uitsluit van elke mogelijke communautaire overeenkomst.

Als Bart Somers, zich zijn Volksunieverleden herinnerend, ervoor kiest om het separatisme/confederalisme te omarmen, is dat zijn verantwoordelijkheid, maar de vraag is dan of open-VLD als partij die koers ondersteunt. En als Bart Somers zulks doet, moet hij er daarna niet over klagen als hij voor nu en voor altijd met “flamingant” wordt aangesproken en zo zijn federale toekomst in gevaar brengt.

Dus, voor hij zich inschrijft om de Guldensporenslag over te doen, zou Bart Somers er goed aan doen erover na te denken of het werkelijk dát is wat hij wil, én of hij in die Vlaams-nationalistische koers gesteund wordt door de partij waarvan hij voorzitter is, én of hij de ware betekenis van de term "constructief" wel begrijpt: een creatief beleid zorgt namelijk voor de reconstructie van België, niet voor een afbraakpolitiek van regionaliseringen.

Daarom, met het oog op zulk een reconstructie, staat centraal: wat is de finaliteit van de regeringsonderhandelingen voor de toekomst van België? Bart Somers (en met hem open-VLD) dient in eerste plaats op die vraag een duidelijk antwoord te kunnen geven.

4 opmerkingen:

Brecht Arnaert zei

Beste Peter,

Mag ik er even aan herinneren dat de Open-VLD op verschillende congressen zich al uitgesproken heeft vóór confederalisme? Alleen hebben ze dat in de verkiezingsaanloop wat kunnen wegmoffelen door gezamenlijke persconferenties te geven met Reynders. Dat is het slecht bekomen: ze werden afgestraft door de Vlaamse kiezers.

Beste groeten,

Smithson.

www.smithsonsplace.tk

Peter Van de Ven zei

En dan mag er even goed aan herinnerd worden dat open-VLD zich expliciet heeft afgezet tegen separatisme onder daverend applaus van haar partij-congres, en voorstellen heeft gedaan richting nationale kieskringen, federateve instrumenten, enz., dwz pro-Belgisch.

Bart Somers bezondigt zich aan kiezersbedrog, maar dat zal ook de eerste keer niet zijn: het wordt stilaan zijn vaste en voorspelbare gewoonte. Ook nu "wordt hij gevraagd" neem ik aan.

Correcter is het vragen te stellen bij de besmettingsstrategie van de voormalige Volksunie, die zich verspreid heeft over de verschillende klassieke partijen, van waaruit de vroegere vrienden zich wel vinden, zoals blijkt uit de reacties van Bart Somers, Geert Lambert en Bart De Wever.

Anders gezegd: in Hertoginnedal stinkt het naar de Volksunie.

Brecht Arnaert zei

Beste Peter,

Van besmettingsstrategie is helemaal geen sprake. De VU is geïmplodeerd om dat hun programma, de federalisering van België, uitgevoerd was en de partij zich niet heeft kunnen hernieuwen. Ze is uiteengevallen in drie stukken, de links-liberalen (???) van Spirit, de middengroep die zich verspreide over zowat elke partij, en de N-VA die de rechtse flank voor haar rekening neemt.

En: De VLD heeft zich expliciet afgezet tegen separatisme, maar heeft zich niet expliciet uitgesproken vóór meer België. De unitaire staat zoals weleer is voorbij. Voorgoed.

Beste groeten,

Smithson

www.smithsonsplace.tk

Peter Van de Ven zei

"Van besmettingsstrategie is helemaal geen sprake", daarop is een heel eenvoudig antwoord: maak dat de kat wijs. De Volksunie heeft zich als een virus verspreid over de andere partijen.

Hoe dan ook: de realiteit is dat er op Hertoginnedal een oververtegenwoordiging van de Volksunie aanwezig is. Alleen al bij open-VLD is er Bart Somers en Patrik Van Krunkelsven ( en Sven Gatz, Fons Bourginon, ... ?).

Bart Somers en Patrick Dewael zijn tevens voormalig Minister-Presidenten van Vlaanderen. Bij CD&V zit er niet één met federale ervaring.

De Volksunie had in haar beste jaren 8% federaal: met 12 onderhandelaars is dat EEN.

Waar het nu op aankomt is de toekomst van België in de grondwet in te schrijven, en zo separatisme en confederalisme voor eens en voor altijd ongrondwettelijk (en dus ook onmogelijk) te maken.

Een zwart-gele nummerplaat komt nooit op mijn auto. Tijdens het schijten mag "het varken Bart De Wever" die plaat op de daartoe voorbestemde plaats in zijn lichaam steken waar de zon nooit schijnt. Zeg hem dat maar.